Hoppa till sidans innehåll

Kartinformation

02 APR 2019 18:45
Thomas Kampf informerar om kartverksamheten
  • Skapad: 02 APR 2019 18:45

Kartinfo

Inför säsongen vill jag informera om pågående kartverksamhet och nyheter utifrån kartnormen.

2017 kom en ny version av den internationella kartnormen (ISOM) som reglerar hur orienteringskartor ska framställas. Den första officiella kartnormen antogs 1969 och innebar en standardisering av färger och symboler även om den gröna färgen dröjde till 1972:s version. Digital produktion tog fart i början av 1990-talet och ytterligare tekniska framsteg är positionsstöd och sedan 10 år grundkartor framställda genom flygburen laserscanning.

Jämfört med den gamla normen från 2000 har fokus riktats mot förbättrad läsbarhet som nu är den ledande principen. Genom urval, förenkling, förflyttning och förstoring samt fastslagna minimimått ska kartorna i fortsättningen vara läsbara i den miljö och tävlingssituation som råder samt i förhållande till våra sinnens begränsningar.

Men trots att god läsbarhet är det viktigaste enskilda kravet ska kartan även redovisa objektens form, geografiska position, rätta klassificering och att inget tydligt objekt missats. Ibland handlar kartritning att göra det minst dåliga när dessa, ibland motstridiga krav ställs mot varandra.

Hur vi kartritare kommer att lyckas med uppgiften är upp till bevis, men förutsättningarna har aldrig varit bättre.

Några nyheter:

Nu har de flesta objekt har ett minimimått i syfte att öka läsbarheten. Det innebär tex att en liten ringhöjd med hjälpkurva måste ritas drygt 50% större än en avlång punkthöjd eller bytas till punkthöjd. Fortfarande ska den vara minst 1 m hög men kan i fortsättningen uppfattas som flack trots att den ritats som punkthöjd.

En diffus sankmark (”sumpskog”) måste vara minst 315 m2, är den mindre ska den ritas som sankmark trots att den är lite otydlig.

En brunn redovisas nu som blå fyrkant.

En bergsskreva eller konstgjort värn kan ritas med ett linjeobjekt som består av 2 parallella smala svarta linjer. I Norbyskogen finns exempel på detta.

Större skärmtak ritas ljusgråa.

Järnväg har fått en ny linjesymbol liknande officiella kartor.

Symbolen för drivningsvägar efter skogsmaskiner kan nu kombineras med grönt eller gult för att redovisa löpbarhet.

För en mer detaljerad redogörelse finns kartnormen på SOFT:s hemsida:
https://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/Kartteckenochkartnormen/

Årets kartproduktion följer den långsiktiga 3-årsplanen vilken revideras varje höst. Jag har uppdaterat Lunsenkartan utifrån nya kartnormens krav på symboler och läsbarhet. Fältarbetet i år består av revidering av område som reviderades 2013 och 2015 och generellt uppdateras kartan oftare där den mest frekventerade verksamheten sker med punktinsatser vad beträffar avverkning, nya stigar eller annat inom övrig yta.

Thomas

 

Skribent: Thomas Kampf
Epost: This is a mailto link

  

LÄNKAR TILL UIF:S
ÖVRIGA SEKTIONER

 

Friidrott  Boxning

Handboll  Fotboll

 

Postadress:
Upsala IF - Orientering
c/o Thomas Kampf, Gläntvägen 13B
75756 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0760487007
E-post: thomaskampf.uppsala@...

Se all info