Hoppa till sidans innehåll

Lärgrupper


För att få till en bra struktur och strategi kring arbetet med IdrottOnline, såväl kring hemsidan som medlemsregister och LOK-stöd är det en fördel om man har pratat igenom det innan man sätter igång. Lärgruppsplanerna är ett bra stöd i de samtalen.

Detta är några av diskussionsfrågorna i SISU Idrottsutbildarnas Lärgruppsplaner för IdrottOnline.

  • Hur ska vi arbeta med vår hemsida?
  • Vad ska vi har för kommunikationsstrategi?
  • Vilka ska ha tillgång till medlemsregistret och hur ska vi hålla det uppdaterat?
  • Hur ska vi jobba med LOK-stödshanteringen samt Idrottslyftet i IdrottOnline i vår förening?  

Lärgruppsplanerna vänder sig till föreningsledare som med lärgruppen som arbetsmetod vill fördjupa sig i arbetet med IdrottOnline Klubb.

Ta kontakt med ditt SISU-distrikt för att anmäla att ni kör igång med en lärgrupp.

Det finns fem olika Lärgruppsplaner, och du kan ladda ner följande PDF'er

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Lärgrupp IdrottOnline - Hemsida Lärgrupp IdrottOnline - Hemsida 2016-06-07 PDF 420 KB
  Lärgrupp IdrottOnline - Idrottslyft Lärgrupp IdrottOnline - Idrottslyft 2016-06-07 PDF 197 KB
  Lärgrupp IdrottOnline - LOK Lärgrupp IdrottOnline - LOK 2016-06-07 PDF 187 KB
  Lärgrupp IdrottOnline - LOK med närvaroregistrering Lärgrupp IdrottOnline - LOK med närvaroregistrering 2016-06-07 PDF 190 KB
  Lärgrupp IdrottOnline - Medlemsregister Lärgrupp IdrottOnline - Medlemsregister 2016-06-07 PDF 364 KB