Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan


Vallgårdens GKs Verksamhetsplan för 2016


VALLGÅRDENS GK ska bedriva sin verksamhet utifrån golfsportens grundläggande värden där känslan för klubben och ärligt spel är honnörsord.

Vi ska sträva efter att förbättra
kunskaperna och känslan för golfregler och golfetik. Vi arbetar efter att hela
tiden utveckla medlemskapet och fylla det med olika värden för medlemmen.

VALLGÅRDENS GK tillhör Svenska Golfförbundet och därigenom Svenska Riksidrottsförbundet. Detta förpliktigar oss att följa deras stadgar och att arbeta mot samma mål.

Vidare ska vi samarbeta med Skånes Distriktsgolfförbund samt andra golfklubbar i olika syften.

Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf.

Verksamheten ska inriktas mot följande
område:

• Träningsverksamhet

• Tävlingsverksamhet

• Motion och rekreation

• Social samvaro


VALLGÅRDENS GK har som övergripande mål att erbjuda medlemmar och gäster golfspel på en intressant och välskött bana. Detta ska ske i en trivsam miljö. Klubben ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

VALLGÅRDENS GK är organiserat i olika
kommittéer där ordförande i respektive kommittén är ansvarig för att
verksamhetsplan för upprättas. Denna person leder och fördelar arbetet i
kommittén och rapporterar till styrelsen.

VALLGÅRDENS GK är en ideell förening med målsättning att låta medlemmarna, få spela golf på såväl motionsnivå som tävlingsnivå. Genom detta vill klubben verka för fysisk fostran, god kamratskap och ge medlemmarna en meningsfull fritid.

Vi har aktiviteter där gammal som ung samtidigt kan delta under golfens villkor.

Idrottsledare är en viktig social förebild, där ledarens förhållningssätt till
droger kan påverka barn och ungdomarnas värderingar. Det är därför viktigt att
miljön omkring idrottandet så långt som möjligt är drogfri.

Medlemmar i Vallgårdens GK som deltar i av klubben initierad aktivitet ska få en trygg och kamratlig social gemenskap där förutsättningarna för träning, tävling och annan aktivitet ska anpassas till flickors och pojkars, kvinnors och mäns olika behov och möjligheter.

Vallgårdens GK strävar efter en jämlik
könsfördelning i klubbens ideella arbete, detta för att skapa rättvisa villkor och förutsättningar.


Banor och träningsområden:

Anläggningen ska präglas av en skötsel
med hög finish så att golfupplevelsen blir lika bra för alla kategorier av spelare. Säkerhet, naturupplevelse och tillgänglighet är ledord med hög prioritet.

Miljöarbete:

Markägaren och Vallgårdens GK bör tillsammans sträva efter att främja den biologiska mångfalden på golfbanan och i dess närmaste omgivningar.


Ekonomi:

• Klubbens ekonomi ska vara balans.

• Ekonomi och kontrollfunktionerna ska
vara väl utvecklade.

• Klubbens kostnader ska täckas av medlemsintäkter
i Vallgårdens GK


Spel och tävlingsverksamhet:

Tävlingskommittén ska presentera ett
för hela klubben samordnat spelprogram. Hänsyn till olika medlemsgruppers
intressen ska vara väl avvägt. Kommittén ska under året lägga särskild vikt vid
att lyfta fram den idrottsliga verksamheten

 

Uppdaterad: 04 APR 2017 07:11 Skribent: Jörgen Rydén

 

  

Nu kan ni betala greenfeen med swish!klicka här för att se hur.. 

Swish

Golfbanan är öppen året runt, så länge vädret tillåter.

Priser & Regler

Greenfee (heldag)

Junior 0 - 21             100 kr

Senior 22 - 99           200 kr

Drivingrangen:

20 bollar kostar endast 10 kr

Rangekort finns att köpa:   

Alt 1. 150-kortet är laddat med 360 bollar för 180 kr, kostar 150 kr medlem betalar 120 kr

Alt 2. 300-kortet är laddat med 720 bollar för 360 kr, kostar 300 kr medlem betalar 240 kr.

50 kr i deposition/kort

ÅRSAVGIFTER VALLGÅRDENS GK

Postadress:
Vallgårdens Golfklubb Åkarp - Golf
Norrevångsvägen 5
23253 Åkarp

Kontakt:
Tel: +4640463135
E-post: This is a mailto link

Se all info