Hoppa till sidans innehåll

Kim Olsson om året som gick och åren som kommer

31 DEC 2020 15:35
  • Uppdaterad: 31 DEC 2020 15:35

Jag har bestämt möte med Kim Olsson, ägare till Vallgårdens golfbana och tillika banchef i klubben, för ett samtal om året som gick och för att utbyta tankar inför året och åren som kommer. Vi träffas i klubbhuset en gråkulen måndagsmorgon när allting är stilla och mörkt. Helt stängt är det inte – som alltid är det folk på rangen som slår en eller ett par hinkar för att hålla känslan och tekniken uppe inför kommande rundor.

Du har varit borta en tid under hösten?

- Ja, jag har varit i Uganda och jobbat med ett biståndsprojekt. Sedan några år är jag aktiv i en hjälporganisation som heter Help at Hand. Syftet beskrivs i stadgarna: ”Föreningens ändamål är att stödja och främja barns utbildning och sanitära förhållanden samt stödja utsatta kvinnor i de definierade områdena. Help at Hand arbetar direkt på plats och ser till att insamlade bidrag används där de gör bäst nytta.” Med ’definierade områden’ avses Filippinerna, Uganda, Kenya och Rwanda.

- I korthet handlar det om projekt som rör vatten, hälsa och skola. Man gräver och borrar brunnar, bygger skolor och delar ut medicin, och – viktigast av allt – allt sker på lokalbefolkningens villkor och med deras aktiva medverkan. Från organisationens sida stöttar vi med råd, planering och uppföljning.

Varför gör du detta? 

- För att jag kan och för att jag tycker det är angeläget! Jag kan det här med mark och bygg och har tidsmässig möjlighet att aktivt delta, både här hemma och på plats. Belöningen är att få se en ny skola växa upp i ett område där det aldrig tidigare funnits någon, eller att se vilken betydelse en brunn får för både personlig hygien och det dagliga livet i en by.

- Jag uppskattar att jag lägger 4 – 5 veckor om året på Help at Hand och stöttar även ekonomiskt i Vallgårdens GK:s namn, vilket är lite roligt! Besök gärna organisationens hemsida på http://www.helpathand.se/bistand-utan-mellanhander/ om du vill veta mera.

Jag vet att du har mycket annat på gång utöver golfbanan och Help at Hand. Berätta!

- Jo, så är det. Vi jobbar med grönyteskötsel, entreprenader, byggverksamhet och en hel del annat, men i centrum finns alltid golfbanan. Det är intressant och spännande att driva en anläggning som Vallgården, det händer alltid något och det finns alltid något som kan förbättras. Dessutom träffar man ju en massa trevliga människor! Ska jag sammanfatta det så blir det så här: Den dan jag inte längre tycker det är roligt att klippa greener, den dan är det dags att lägga av!

Hur är statusen på banan idag?

- Vi har haft ett extremt slitage på banan under året och jobbar nu med en återhämtningsplan för att till våren kunna presentera en bana i toppskick. Allt hänger samman med att vi haft all-time-high när det gäller spelade rundor, där medlemmarna uppskattningsvis står för en ökning på över 50 procent jämfört med ett normalår. Till detta kommer ett ökat antal greenfeegäster med många nya namn i bokningsliggaren.

- Detta tryck på banan har gjort att vi helt enkelt inte kunnat hålla banan i det skick vi vill. Dessutom fick vi ett angrepp av snömögel i slutet av hösten. Det började på de gamla greenerna (2, 7, 8 och 9) och har sedan spritt sig till övriga greener och fairway. Sett så här i efterhand borde vi nog ha stängt banan i slutet av oktober och då satt in bekämpning, men vi försöker också se till medlemmarnas önskemål att kunna spela så länge vädret tillåter.

Vad händer nu?

- Banan har fått mycket vatten i höst, så vi kan inte ge oss ut med traktorer och maskiner. Nu behövs en ordentlig vintervila, men så snart det börjar torka upp kommer vi att börja med återuppbyggnadsarbetet. I detta ingår hjälpsådd, luftning, toppdressing och en del annat. När solen och värmen sedan sätter fart på gräset, kommer det att växa över de områden som varit angripna.

I grunden måste det väl vara positivt med ökat spel på banan, inte minst ekonomiskt?

- Visst är det positivt, banan finns ju där för att användas! Och självklart är det positivt för ekonomin. Vi uppskattar ökningen av intäkter från greenfee och range till 30 procent, men ökade intäkter medför också ökade kostnader för drift och underhåll. Sammantaget är det dock ”rätt färg” på siffrorna när vi summerar 2020, men ekonomin måste bedömas på längre sikt än så.

- Golfklubben bildades så sent som 2011. Under de gångna åren har vi utvecklat relationen mellan ägarbolaget och klubben och har nu bra kontroll och uppföljning. Det krävs en långsiktig lönsamhet för att driva och utveckla verksamheten. Jag uppskattar att det behövs 2 – 3 man för att sköta banan och dessutom måste vi hitta en långsiktig lösning för verksamheten i klubbhuset och den dagliga administrationen. Här är klubbens styrelse en viktig samtalspartner.

Vad tror du om trycket på banan, har vi nått maximalt antal medlemmar?

- Jag tror det finns mycket utrymme kvar att utnyttja, om vi bara kunde fördela spelandet bättre. Det är under högsäsong trångt på banan under lördagar och söndagar och vid vissa tider på vardagar. Självklart hade det underlättat med ett bokningssystem, men det skulle ta bort en del av charmen kring Vallgården. Vi vet att det är uppskattat att kunna åka ut och gå ett varv eller två utan att krångla med bokningar och tider. Sedan är 2020 kanske inte rätt år för att bedöma belastningen på banan. Ökningen kommer sannolikt avta redan under 2021, och vi kan vänta oss en mera normal belastning.

- Många klubbar har under högsäsong banvärdar och starter som hjälper till och som kontrollerar att de som spelar antingen är medlemmar eller betalande greenfeegäster. Det hade varit önskvärt med en sådan lösning även på Vallgården, inte minst för att stävja det ”tjuvspel” som förekommer. Om det blev känt att man kan bli kollad på banan, så kunde det nog skapa bättre ordning. Detta upplägg bygger på ideella insatser från medlemmarnas sida. Jag är fullt införstådd med att det inte händer av sig självt, men det handlar om ett ekonomiskt bortfall som inte är helt oväsentligt och som i slutet måste tas ut av alla betalande medlemmar och gäster.

Vad händer på Vallgården 2021?

- Den största händelsen är den nya greenen på hål 2. Den skulle ju varit i drift redan, men av flera olika skäl har det inte blivit så. Nu, före halvårsskiftet 2021, är det dags att öppna greenen för spel. Samtidigt flyttar vi utslagsplatsen några meter till höger från utslaget sett. Dessutom har vi tankar kring hur den befintliga greenen kan användas. Bunker, vatten eller vad? Här är vi inte klara än, men något ska hända.

- När det gäller övriga hål är jag nöjd med att vi äntligen kunnat åtgärda skadorna på fairway på fyran och femman. Det var ju sommaren 2018 som brände sönder gräset efter utslaget på hål 4 och före green på hål 5, men nu växer det igen!

- Vi håller också på med en översyn av sandbunkrarna och kommer på sikt att göra en eller annan rockad här. Var och vilka bunkrar som försvinner eller tillkommer vet jag inte idag, det är en del av långstidsplaneringen.

Det hörs många positiva omdömen om hål 3 och gräsbunkern, men det är också många som tycker det är för lätt att ta sig ur bunkern.

- Jag vet att vi av misstag klippt gräset i bunkern med samma klipparinställning som vi har på fairway, men så var det inte tänkt. Det ska inte vara möjligt att knacka sig ur bunkern, utan gräset ska vara 7 – 8 cm högt och kräva att man chippar sig ur. Lovar hålla koll på detta!

Som avslutning skulle jag vilja ta upp några ord om klubbhuset. Visst skulle man kunna göra miljön runt huset lite mer inbjudande? Plattor, trädäck, skärmtak eller nåt annat.

- Jag är helt med på vad du menar. Det fanns tidigare ett vindskydd, men det tog vi bort för att minska risken för inbrott. Nu verkar det ha lugnat sig med den verksamheten, så visst skulle vi kunna göra något för att öka trivseln. Varför inte göra i form av en förslagsrunda, där alla medlemmar får tillfälle att komma med idéer och förslag? Jag lovar att titta på alla förslag som kommer in, men lovar ingenting i det här läget! Så kom in med era förslag och gör det före den 1 mars 2021. Bifoga gärna en skiss, ritning, beskrivning eller nåt annat underlag och skicka till This is a mailto link

- Till sist vill jag passa på att tacka alla för året som gått och hälsa välkommen åter på banan på det nya året så snart det går!

Hemsideredaktören ber att få instämma i denna hälsning. Tänk om vi om 12 månader kunde sammanfatta 2021 som året då vi återigen tackade varandra efter en avslutad runda med ett handslag eller en kram!

 

Skribent: Sven Gudmundsson
Epost: This is a mailto link

 

  

Nu kan ni betala greenfee med swish! Klicka här för att se hur.. 

Swish

Golfbanan är öppen året runt så länge vädret tillåter.

Priser & Regler

Greenfee (heldag)

Ungdom 0 - 15 *       100 kr

Junior 16 - 21           150 kr

Senior 22 -                230 kr

* Ungdom 0 - 5 år spelar gratis tillsammans med betalande vuxen.

Drivingrangen:

Bollautomaten tar kreditkort/betalkort, 30 kr = 40 bollar.

Du kan även använda 10-kronors mynt som ger 10 bollar.

Rangekort finns att köpa:   

"Svart kort" är laddat med ett värde av 270 kr, 360 bollar, kostar 220 kr, medlem betalar 170 kr (gäller ej greenfeemedlem).

"Rött kort" är laddat med ett värde av 540 kr, 720 bollar, kostar 400 kr, medlem betalar 320 kr (gäller ej greenfeemedlem).

50 kr i deposition/kort.

ÅRSAVGIFTER VALLGÅRDENS GK

 

Postadress:
Vallgårdens Golfklubb Åkarp - Golf
Norrevångsvägen 5
23253 Åkarp

Kontakt:
Tel: +4640463135
E-post: kansli@vallgardensgk...

Se all info

U