Hoppa till sidans innehåll

Rapport från höstmöte den 16 december 2019

18 DEC 2019 15:10
  • Uppdaterad: 18 DEC 2019 15:10

Styrelsen för Vallgårdens GK hade den 16 december bjudit in till höstmöte för att informera om styrelsens arbete och tankar för framtiden och för att ge en kort presentation av det nya världshandicapsystemet som träder i kraft den 1 mars 2020.

Klubbstugan var fylld till sista plats när styrelsens ordförande, Tomas Nilsson, hälsade välkommen. Tomas, som valdes in i styrelsen i april, inledde med att berätta hur han ser på klubben, klubbens verksamhet och den organisation som håller samman det hela. När det gäller just organisationen sammanfattade han bilden ungefär så här: ”Vi är idag 600 medlemmar, varav närmare 400 fullvärdiga, och det känns som om vi har en organisation för 22 medlemmar!” En drastisk formulering kanske, men ändå en rätt träffande beskrivning av en golfklubb som sedan bildandet 2012 vuxit sig riktigt stor.

Det är spontana initiativ och aktiviteter som driver klubben idag, och i stort sett allting baseras på ideellt arbete. Från styrelsens sida understryker man värdet av de ideella insatserna, som gärna får öka, men ser också ett behov av en tydligare struktur i klubbens ledning och styrning. På sikt måste styrelsen knyta till sig kompetens på områden som ekonomi, sponsorverksamhet, regler och utbildning, information och kommunikation, tävlingsverksamhet m.m. I detta sammanhang ser man också att verksamheten på kansliet kräver mera stöd och på sikt måste bemannas med anställd personal i någon form.

Här blev det en naturlig övergång till den springande punkten: Pengar och finansiering. Klubben har idag inga möjligheter att bära kostnader för personal, men styrelsen menar att det borde finnas möjligheter att öka intäkterna till klubben. Det kom under mötet också förslag och idéer om möjligheter att sälja reklamplatser, sponsorinsatser, ökning av medlemsavgiften, försäljning av lotter och en hel del annat. I denna del vädjar styrelsen till alla medlemmar om hjälp och stöd. Har du tips om hur vi kan stärka klubbens ekonomi, så är du mer än välkommen med dessa!

Det kom också frågor som rörde klubbens lite speciella situation när det gäller banan. Klubben har ett avtal med markägaren Vallgården Lantbruk / Kim Olsson om rätten att spela golf på hans bana. I avtalet regleras de ekonomiska frågorna kring avgifter, spelrätter, kioskverksamheten, greenfee m.m. Det ekonomiska utfallet för klubbens del redovisas i årsredovisningen som presenteras i samband med årsmötet.

Vidare fick vi en redogörelse för de krav golfförbundet ställer på Vallgården och andra föreningar som är anslutna till Svenska Golfförbundet. Här kan nämnas att det måste finnas en tävlingskommitté för varje tävling och det ska finnas rutiner för resultatrapportering och registrering av resultat för handicap. Vidare måste klubben ha en regelkommitté som tar hand om regelfrågor och utfärdande av lokala regler samt dessutom erbjuder medlemmarna möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyte. I dessa delar ligger Vallgården väl framme och här gäller det bara att fortsätta det goda arbetet.

Nytt handicapsystem

Efter en kort paus fortsatte mötet och Jesper Björklund tog över för att presentera det handicapsystem som kommer. För ett år sedan stod vi inför omfattande förändringar i golfens regelverk och nu är det alltså dags igen. Den 1 mars 2020 kommer vi alla få en ny handicap, som kommer att vara relevant oavsett var i världen man spelar. Inför övergången räknas allas handicap om med utgångspunkt från de åtta bästa av de senaste 20 registrerade rundorna. Efter övergången tuffar systemet på efterhand som man registrerar nya resultat, vilket innebär att den senaste rundan ersätter den äldsta, alltså nummer 20.

Det blir ingen skillnad mot dagens rutiner när det gäller sättet att registrera resultat. Den stora skillnaden består i att systemet blir trögare vid sänkning, eftersom det räknar med genomsnittet av de åtta bästa och inte bara den sista rundan. Det flesta har väl spelat en drömrunda, då utslagen satt på fairway, inspelen på green och putten bara gick i. Effekten på handicap av en sådan runda kunde bli en kraftig sänkning av handicap, som man sedan ”fick leva med” under lång tid. Visst kommer en sådan runda även i framtiden att påverka handicapen, men som sagt bara som en del av genomsnittet.

När det däremot gäller höjning av handicap kommer systemet att reagera snabbare än idag. Hittills har ju höjning bara skett med 0,1 oavsett hur illa man spelat, men i framtiden slår resultatet igenom fullt ut. Visserligen som ett av åtta, men effekten blir tydligare.

Jesper rundade av med en genomgång av ett antal nya begrepp. Ett sådant är handicapresultat som är centralt i det nya systemet. Formeln för beräkning av handicapresultat ser till förstone lite klurig ut, men det är egentligen inga nyheter och det är inget man behöver lära sig. Med sedvanlig golflogik kan man beskriva det så här: En bra golfrunda med höga poäng ger lågt handicapresultat! För övrigt finns det mycket att läsa på nätet för den som vill veta mera om det nya systemet och de begrepp som används.

På nätet finns också en Excelfil för den som redan nu vill få en uppfattning var den nya handicapen kommer att landa. Filen finns på  https://golf.se/varldshandicapsystemet för nedladdning. Det är nåt strul med datumfältet, men det kan man hoppa över.

Mötet avslutades med att alla tillönskade varandra God jul och Gott nytt år, vilket härmed vidarebefordras till alla hemsidans besökare och läsare!

Skribent: Sven Gudmundsson
Epost: This is a mailto link

 

  

Nu kan ni betala greenfeen med swish!klicka här för att se hur.. 

Swish

Golfbanan är öppen året runt, så länge vädret tillåter.

Priser & Regler

Greenfee (heldag)

Junior 0 - 21             100 kr

Senior 22 - 99           200 kr

Drivingrangen:

20 bollar kostar endast 10 kr

Rangekort finns att köpa:   

Alt 1. 150-kortet är laddat med 360 bollar för 180 kr, kostar 150 kr medlem betalar 120 kr

Alt 2. 300-kortet är laddat med 720 bollar för 360 kr, kostar 300 kr medlem betalar 240 kr.

50 kr i deposition/kort

ÅRSAVGIFTER VALLGÅRDENS GK

Postadress:
Vallgårdens Golfklubb Åkarp - Golf
Norrevångsvägen 5
23253 Åkarp

Kontakt:
Tel: +4640463135
E-post: This is a mailto link

Se all info