Hoppa till sidans innehåll

Händelser 1906


Övningarna fortsatte inomhus i realskolans gymnastiksal fram till maj och därefter utomhus vid Textilfabriken. Efter ett år av övande längtade Varbergs idrottsmän efter att få visa sina färdigheter såväl i fotboll som i allmän idrott. Nu fick man använda Vallgraven som idrottsplats.
I en ansökan till Stadsfullmäktige meddelar föreningen att man under 1905 av 37 aktiva medlemmar uppburit 112 kr samt att man för materiel och omkostnader erlagt omkring 450 kr. För att täcka skillnaden ansökte man om största möjliga anslag och erhöll 300 kr.

Man ville snarast spela fotbollsmatcher. Därför kallades medlemmarna till ett extra möte 10 juni i Pehrsonska trädgården. Under Carl Arnholts ordförandeskap bestämdes då fotbollsdräktens färg och utseende. Man accepterade också Falkenbergs Bollklubbs förslag om en fotbollsmatch söndag 8 juli i samband med Barnens Dags-festligheterna i Varberg.

Första fotbollsmatchen i Halland

Innan dess kom den 1905 utlovade fotbollsmatchen mellan ett varbergslag och falkenbergslag att spelas 17 juni. Matchen stod mellan Varbergs Realskolas Idrottsklubb och Falkenbergs Bollklubb. Om den skriver Gustaf Wiege (f d Andersson), en av realskolespelarna, i V.G.o.I.F. Jubileumsskrift 1935:

”Med så mycket större anspråk på tillförlitlighet kan det fastslås, att R.I.K. kom att medverka, i den första fotbollsmatch, som ägt rum i länet. Matchen ifråga gick i Falkenberg - på de minnesvärda "vallarna" - motståndarna hette, Falkenbergs Idrottsförening, som också vann det väldiga slaget med 4-1. Men så var Falkenberg också den plats i vårt långa landskap, där fotbollspelet började - det infördes dit av två inflyttade skottar, mr. Martin och mr. Gordon Mc Kerker - och dess spelare voro "ännu så länge" åtskilligt överlägsna i erfarenhet.”

1905 VRIK (vid48)_w

I ovan nämnda jubileumsskrift finns denna bild på realskolans fotbollslag. Fotot är taget på övningsfältet öster om Textilfabriken och i bakgrunden ses Norra kvarnen, som senare kom att kallas Bergs kvarn. Man kan ju bara anta att man i V.G.o.I.F. höll ögonen på dessa realskolepojkar.

När det gäller falkenbergslagets namn verkade det en tid råda lite förvirring. Dock var det så att redan dagen efter ovan nämnda match, d v s 18 juni, gick Falkenbergs Bollklubb ihop med Falkenbergs Gymnastik- och Idrottsklubb under det nya namnet Falkenbergs Idrottsklubb.

Barnens Dag i Varberg och föreningens första fotbollsmatch

Veckoslutet 7-8 juli firades Barnens Dag. Lördagens festligheter började med att två härolder utropade Barnens Dag. Stadens affärer stängde klockan halv ett och en parad gick genom staden från Pilhagen ner till Vallgraven. I paraden åkte fotbollsspelarna från V.G.o.I.F. i skrinda under devisen ”The Corintian Club”. På bilden syns John Johansson (gelbgjutare) och John Victorin (hovjuvelerare) med bistra drag och långt nerdragna kepsar.

1906 GIF på Barnens dag (RL)_w

Corinthian Football Club var namnet på ett mycket skickligt engelskt amatörlag som 1904 besökt Göteborg. De vann då med 4-0 över en göteborgskombination och deras popularitet nådde även Varberg.

För första gången sågs spelarna i sina nya dräkter. Blusen var vit med blå insättning över axlarna och från hals till midja, blå krage och blå manschetter. Byxorna var blå och strumporna svarta.

Om söndagens program skrev N.H.T:

”Samma program som Lördagens med den skillnad att Idrottsföreningen håller sin fotbollstäfling mot Falkenbergslaget i Vallgrafven kl. 5 e.m. mot särskild entré. Behållningen häraf tillfaller Barnens Dag”

I reportaget om Barnens Dag skriver N.H.T:

”Ett mycket intressant nummer under Söndagens fästligheter var den fotbollsmatch, som kl. 5-6 ägde rum i Vallgrafven emellan Falkenbergs Fotbollsklubb och Varbergs Gymnastik- och Idrottsförenings lag. Båda partierna voro så jämnstyfva, att man omöjligt skulle kunnat förutspå hwilket parti af lagen som skulle blifva segrare. Ingetdera lyckades sparka in bollen genom motsatt mål, men Falkenbergsborna fingo 1 goal gratis, då vid en hörnspark bollen studsade mot en af V.G.I.F. och gingo emellan målstängerna.”

Vallgraven 1906_w

På bilden tagen av Konsul Robert Jobson framgår att Vallgraven var förberedd för fotboll. Härefter fick man fortsatt tillåtelse att använda Vallgraven för övningar och matcher.

Distriktsmästerskap i fotboll

Redan efter en vecka var det åter dags att i Vallgraven möta Falkenbergs Idrottsklubb i en match ingående i distriktsmästerskapet. Den skulle avgöra vilket av lagen som senare skulle få spela match om mästerskapet i Halmstad mot därvarande Idrottsföreningen Kamraterna. V.G.o.I.F. vann över Falkenbergs Idrottsklubb med 5-1 och förlorade sedan matchen i Halmstad med 3-1. Dock kom V.G.o.I.F. strax därefter att tilldelas segern och mästerskapet, ty Halmstadslaget hade använt tre skånska spelare som inte tillhörde laget.

Distriktsmästerskap i allmän idrott

I augusti avhölls Hallands mästerskapstävlingar i allmän idrott i Vallgraven med 31 tävlande, tolv från Halmstad, sex från Kungsbacka, tre från Laholm, sju från Falkenberg och tre från Varberg. De tre från Varberg var Ivar Tunell (2:a pris i löpning 1500 m), August Beischer (3:e pris i kulstötning och 4:e pris i diskuskastning), samt Reinhold Bengtsson (4:e pris i hastighetslöpning 100 m).

Vid det efter tävlingarna avhållna förbundsmötet blev det en del nyval. Därvid valdes Åke Lundgren till ordförande, Carl Arnholt till sekreterare och Axel Andersson till ledamot.

Första mötet med Elfsborg

26 augusti hade Idrottsföreningen Elfsborg (bildad 1904) anordnat stora tävlingar i allmän idrott på idrottsplatsen i Borås. Till dessa hade V.G.o.I.F. inbjudits för en fotbollsmatch mot Elfsborg och den slutade 3-2 till varbergarna.

Klubbtävling i allmän idrott

16 september var det så dags för den första egna breddtävlingen i allmän idrott i Vallgraven. Många seniorer och juniorer (under 18 år) deltog. Grenarna var (antalet seniorer + juniorer inom parentes) häcklöpning 110 m (6+2), höjdsprång (7+5), diskuskastning (8+5), stafsprång (2+4), hastighetslöpning 100 m (10+5), kulstötning (9+6), längdsprång (8+4), löpning 400 m (6+5), spjutkastning (7+4), trestegssprång (7+3) och löpning 1500 m (7+4).

I en tidningsartikel är pristagarna namngivna. Bland seniorerna fanns den tidens profiler Reinhold Bengtsson, Einar Bergstrand, John Johansson, Frans Sandberg, Sven Sandström och John Victorin. Det var säkert också dessa som utgjorde stommen i ovan nämnda premiärlag i fotboll. De var även styrelseledamöter och kom med tiden att kallas för ”de gamle” av de yngre förmågorna. Bland juniorerna deltog även realskolepojkar.

Matcher mot realskolepojkarna

Med nära koppling till Realskolans Idrottsklubb bildades under året en ny förening – Idrottsföreningen Kamraterna Varberg. Om den skriver Gustaf Wiege:

”Meningen med den nya föreningen var väl närmast att vinna ökade ekonomiska resurser genom värvandet av medlemmar även utom skolans krets; genom nybildningen blev det ju också möjligt, att åt föreningen bevara sådana medlemmar, som på grund av slutad skolgång eljest måst lämna densamma.”

Båda föreningarna hade rikligt med spelare och under hösten anordnades det fem matcher mellan olika lagkonstellationer från V.G.o.I.F. och Idrottsföreningen Kamraterna (främst realskolepojkar). Av dessa vann V.G.o.I.F. den mest prestigeladdade matchen mellan de bådas första lag med 7-1.

Blickarna riktas mot Göteborg

Med de två göteborgarna Åke Lundgren och Carl Arnholt i ledande roller hade man säkert god kännedom om utvecklingen i Göteborg. Där hade 1905 Göteborgsserien startats och redan 1906 utökats till två klasser – Klass I och Klass II. De stora föreningarna höll igång flera lag – Örgryte IS hade tre lag, Göteborgs IF (Carl Arnholts tidigare förening), GAIS och IFK Göteborg hade två lag vardera. Detta år vanns Klass II av IFK Göteborgs lag 2 med 25 poäng av 28 möjliga. Stärkta av årets framgångar bjöd V.G.o.I.F. in IFK´s lag 2 och sent på hösten, 8 november, möttes de två i Vallgraven i en match som N.H.T beskrev på följande sätt:

”EN FOTBOLLSMATCH utkämpades i Söndags i Wallgrafwen härstädes emellan Idrottsföreningens Kamraternas från Göteborg II lag och Varbergs Gymnastik- och Idrottsförenings lag I, hwilken sistnämnda förening inbjudit de förra. Matchen blef mycket intressant, då det war första gången V.G.I.F. spelat mot äldre, starkt tränade spelare.

Planen hade blifwit halkig genom det oupphörliga regnandet under de senaste dagarne, och därtill rådde mycket stark blåst. Som vanligt hade W.G.I.F-arne oturen att få motvind under första half-leken. Göteborgarne, som, öfwerlag sedt, woro kraftigt vuxna, gjorde under första halfleken 3 goals mot 0, trots Warbergs-målwaktens utomordentliga påpasslighet.

Efter 5 minuters paus började spelet på nytt, därwid Warbergslaget på 7 minuter lyckades göra 2 mål. Detta sporrade Göteborgskamraterna. De angrepo med stor häftighet Warbergsmålet, framför hwilket striden blef mycket hård. Målwakten fick en kraftig spark på ena knäet, så att han blef urståndsatt att mota bollen med samma ledighet som förut. Göteborgarna togo därefter 5 mål i sträck. Matchen slutade således till de sistnämndas fördel med 8 goals - 2.

Domaren, hr Odell, som på Warbergslagets begäran medföljt från Göteborg gjorde sig allmäntomtyckt för den opartiskhet och sakkunskap hwarmed han skötte sitt swåra wärf.”

Gymnastiken flyttar till fästningen

Antalet medlemmar steg under året till 60. Om vinterns idrottsövningar skriver Sven Sandström:

”Lika svårt som det hade varit att få idrottsplats, lika omöjligt var det att få disponera någon av stadens gymnastiklokaler. Efter långa underhandlingar fingo vi lov att ta gymnastiksalen på fästningen i bruk, men där fanns ingen belysning. Grosshandlare Oskar Nordblom, som alltid haft stort intresse för idrott, trädde då hjälpande till och förärade oss en luxlampa till 200 kr. samt flera hektoliter koks. De av pojkarna, som hade tid, gingo upp och eldade lite tidigare på kvällen men sällan steg gradantalet över 0-strecket och iskristallerna glittrade på väggarna. I storm, regn och snöyra strävade vi i mörkret upp till vår kära gymnastiklokal två gånger i veckan.”

Uppdaterad: 03 JAN 2017 20:23 Skribent: Stig-Göran Larsson
E-post: Adressen Gömd

Boka lokal Påskbergsgården
OBS! Behörighet krävs


 


 

Stöd våra föreningar
Klicka på bild och läs hur!

 


 

Stöd fotbollens secondhandverksamhet

 


 

Stöd vårt arrangemang
Lördag 4 juli 2020


 

 

 
 
 
 

Postadress:
Varbergs GIF IA
Varbergs GIF Idrottsallians, Danska vägen 15
432 51 Varberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: alliansen@varbergsgi...

Se all info