Hoppa till sidans innehåll

Om alliansen


1995 blir Varbergs GIFs sektioner självständiga juridiska föreningar. Tillsammans bildar man föreningen Varbergs GIF Idrottsallians, vars särskilda uppgifter är att

 • främja och underlätta medlemsföreningarnas idrottsliga verksamhet, exempelvis ge service som effektivt kan skötas gemensamt, såsom IT, telefoni, viss administration, bokföring, medlemsservice etc
 • förvalta och utveckla medlemsföreningarnas gemensamma tillgångar, exempelvis Påskbergsgården med omgivande arrendemark, på ett sådant sätt att de kan används för att främja idrottsliga eller andra allmännyttiga ändamål i medlemsföreningarnas egen verksamhet eller genom upplåtelse till andra ideella organisationer som bedriver verksamhet som främjar ett idrottsligt eller annat allmännyttigt ändamål
 • värna och utveckla varumärket Varbergs GIF
 • värna Varbergs GIF:s historik
 • verka för social sammanhållning och samordning mellan ingående medlemsföreningar och dess medlemmar, d v s bevara och utveckla den s k GIF-andan
 • förvalta och utveckla Varbergsloppet som idrottsligt arrangemang, så att det optimalt är ett stöd för medlemsföreningarnas egen idrottsliga verksamhet eller annat allmännyttigt ideellt ändamål
 • verka för att Varbergsloppsarrangemanget är en sammanhållande faktor
 • skapa intresse för idrott samt utbilda goda idrottsmän och idrottsledare
 • inför kommunen föra medlemsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna
 • informera beslutsfattare och allmänhet om medlemsföreningarnas arbete och betydelse
 • offensivt tillvarata anslutna föreningars intressen
Uppdaterad: 24 MAR 2017 15:00

Boka lokal Påskbergsgården
OBS! Behörighet krävs


 


 

Stöd våra föreningar
Klicka på bild och läs hur!

 


 

Stöd fotbollens secondhandverksamhet

 


 

Stöd vårt arrangemang
Lördag 4 juli 2020


 

 

 
 
 
 

Postadress:
Varbergs GIF IA
Varbergs GIF Idrottsallians, Danska vägen 15
432 51 Varberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: alliansen@varbergsgi...

Se all info