Hoppa till sidans innehåll

VmRKs Årsmöte den 9 mars

29 JAN 2019 08:54
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR VÄRMDÖ RIDKLUBB LÖRDAG DEN 9 MARS 2019!
Lördag den 9 mars kl. 13.00 & 15.30 håller Värmdö Ridklubb och Ungdomssektionen årsmöte i stallets café. Hjärtligt välkomna!
 • Skapad: 29 JAN 2019 08:54

Lördag den 9 mars kl. 13.00 & 15.30 håller Värmdö Ridklubb och Ungdomssektionen årsmöte i stallets café. Hjärtligt välkomna!

 • Värmdö Ridklubbs Ungdomssektions Årsmöte Lördag 9 mars 2019 kl.13.00 i Cafeterian.                                                      
 • Värmdö Ridklubbs Årsmöte Lördag den 9 mars 2019 kl.15.30 i Cafeterian. 

Förslag från enskild medlem att upptas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor (16 feb) före årsmötet.  Det går bra att maila till This is a mailto link                                                                                  

     Dagordning

 1.  Val av ordförande för mötet.
 2.   Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
 3.  Upprättande av röstlängd.
 4.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5.  Fastställande av dagordning.
 6.  Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 7.  Behandlingar av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning.
 8.  Revisorernas berättelse.
 9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10.  Behandling av ungdomssektionens verksamhets- och förvaltningsberättelser samt  fastställande av dess balansräkning.
 11.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 andra stycket angivna antalet.
 12.  Val av ordförande för föreningen.
 13.  Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.
 14.  Val av sektioner förutom ungdomssektion (se § 24)
 15.  Anmälan av ungdomsektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.
 16.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 17.  Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i  valberedningen.
 18.  Val av ombud till Ridsportsförbundet och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 19.  Fastställande av årsavgifter.
 20.  Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmötet.

 

 • TK´s utnämning av Årets Rookie, Årets bästa resultat samt Flest starter.                     
 • Avtackning av avgående styrelseledamöter samt mötesordförande.

 

 1.  Mötesordförande lämnar ordförandeklubban till klubbens ordförande och de tackar för dagens möte och förklarar mötet avslutat.

 

Skribent: Åsa Blomqvist Jonsson
Epost: This is a mailto link

 

 VmRKs nya Ridskoleportal

 

thumbnail[3]

Välkommen till Värmdö Ridklubbs IdrottsCafé
Öppettider:
Måndag 15.30-18.00
Tisd-Torsd 15.30-18.30
Fredag 15.30-18.00
Lördag 10.15-14.30
Söndag 12.00-16.30

Dagligen serverar vi lättare mellanmål och smårätter. 
Vi har ett stort utbud på dricka, godis, bars och kaffebröd. 
Varmt välkommen!

Cafét drivs i klubbens regi och allt överskott återinversteras inom klubben. Har du möjlighet att hjälpa till med bemanning av cafét så tveka inte att ta kontakt med Åsa Lindblom 073-9142520 

 

Värmdö Ridklubbs klubbkläder beställer du här

 

 

Postadress:
Värmdö RK - Ridsport
Södra Evlinge Gård
13953 Värmdö

Kontakt:
Tel: 0857168534
Fax: 0857168819
E-post: This is a mailto link

Se all info