Hoppa till sidans innehåll

Tävlingspolicy


Tyngdlyftningsansvarig Jan Philip This is a mailto link


Tävlingspolicy


Allmänt

Väsby Atletklubb bedriver, som en huvuduppgift för klubben, tävlingsverksamhet inom idrotterna tyngdlyftning och styrkelyft. Medlemmar som avser tävla för klubben i någon av idrotterna ska anmäla detta till den som ansvarar för respektive idrott i god tid före tävlingssäsongens början. Under förutsättning att medlemsavgiften är betald och licensdeposition (500 kr för tyngdlyftning, 700 kr för styrkelyft) är inbetald eller finns innestående från tidigare år, anskaffar klubben erforderliga tävlingslicenser för aktuellt kalenderår.

Serieverksamhet
Serietävlingarna utgör basen i klubbens tävlingsverksamhet. Klubben vill att så många som möjligt av klubbens licensierade lyftare ska medverka i serietävlingarna och ger därför lyftare som medverkar i två eller fler av säsongens serietävlingar möjlighet att få tillbaka inbetald licensdeposition samt står för anmälningsavgifterna till de individuella tävlingar/mästerskap de avser delta i under året. För tyngdlyftarna räknas de serietävlingar som genomförs under pågående kalenderår då deras serie startar tidigt på året, för styrkelyftarna som har en sen seriestart räknas serietävlingar genomförda året innan.

Lyftare som enligt ovan har rätt att återfå en inbetald licensdeposition kan också välja att låta den stå kvar till kommande år. Vill man få depositionen återbetald meddelar man, företrädesvis via E-post, detta till den som ansvarar för aktuell idrott. Man måste också uppge det konto, inklusive clearingnummer, till vilket återbetalningen ska göras.

Lyftare som inte deltagit i serieverksamheten eller som endast medverkat i en serietävling får inte tillbaka inbetald licensdeposition. Den går i dessa fall till klubbkassan för att kompensera klubbens utlägg för licenserna i fråga. De får vidare själva stå för anmälningsavgifterna till de individuella tävlingar/mästerskap de vill delta i.

Tävlingsanmälningar
Tävlingsanmälningar sköts av klubbens idrottsansvariga. Det är inte lyftaren själv som anmäler sig till individuella tävlingar/mästerskap.

Önskemål om att delta i en tävling/mästerskap ska således framföras till relevant idrottsansvarig som sammanställer önskemålen, gör en samlad anmälan och via E-post meddelar kassören om antal och vart betalning av anmälningsavgift ska göras. Lyftare som enligt ovan själva ska stå för sin anmälningsavgift har att i god tid innan anmälningstiden går ut, betala in avgiften till klubbens plusgirokonto.

Reskostnader
Klubben ersätter res- och logikostnaderna för ungdomar/juniorer som deltar i individuella tävlingar/mästerskap samt res- och logikostnader för en coach som utses av klubben.

Seniorer och veteraner står för sina egna reskostnader

Coach
Klubben bekostar res- och logikostnaderna för en (1) coach vid ungdom/juniortävlingar och vid SM. Coach utses av relevant idrottsansvarig efter samråd med berörda lyftare.

Egna tävlingsarrangemang
Väsby Atletklubb arrangerar och genomför i egen regi, såväl serietävlingar som större tävlingar inom tyngdlyftning och styrkelyft. Ett tävlingsarrangemang kräver en hel del arbete, såväl före som under och efter själva tävlingen. Klubben förväntar sig därför att de medlemmar som är aktiva inom idrotterna stöder klubbens tävlingsarrangemang genom att medverka i arbetet i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till andra, personliga, åtaganden.

Medlemsavgift/Licensavgift
Medlemsavgift 1800kr och licensavgiften ska vara inbetald innan licens söks av idrottsansvarig. För styrkelyft är det 700kr och tyngdlyftning 500kr.

Licensansökan sker efter summan finns på kontot. Inbetalningen ska vara märkt med namn och personnummer.
Vid övriga frågor kring tävlingsverksamheten kan ni alltid vända er till Cattis eller Jan Philip.

Styrkelyftsansvarig: Cattis 073-969 70 50
Tyngdlyftningsansvarig: Jan Philip 0738800557 

This is a mailto link 

 

Swish: 1236879340

 

Väsby AK's PG 568284-4

 

Uppdaterad: 03 JUL 2018 12:04 Skribent: Cattis
Epost: Adressen Gömd
Medlemskap
Markera inbetalningen med namn & personnummer

Januari-December - Helår
0-10år 0kr
10-19år 1000kr
20-64år 1800kr
65år framåt 1100kr

Juli-December - Halvår
0-10år 0kr
10-19år 600kr
20-64år 1000kr
65år framåt 650kr


Oktober-December
0-10år 0kr
10-19år 350kr
20-64år 600kr
65år framåt 400kr

 
Medlemsavgift för tävlande som inte nyttjar lokalen

0-10år 0kr
10-19år 600kr
20-64år 650kr
65år framåt 450kr


Licensavgift 
Tyngdlyftning 500kr
Styrkelyft 700kr

Inpasseringsbricka Deposition 200kr

 
 
Väsby AK's PG 568284-4

Swish: 1236879340

Postadress:
Väsby AK - Tyngdlyftning
Box 431
19404 Upplands Väsby

Besöksadress:
Skolvägen 1
19474 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: 0763050125
E-post: This is a mailto link

Se all info