Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Egna nyheter"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Egna nyheter


 

 

 

Årsmöte med Väse SK torsdagen den 25  april 2013  i Väse skola

Närvarande: Enligt närvarolista.

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Dagordningen fastställdes.

§ 3. Lennart Wennberg utsågs till att leda dagens förhandlingar.

§ 4. Sven Arne Kraft utsågs till att föra dagens protokoll.

§ 5. Mikael Eklo och Tord Andersson valdes till justeringsmän.

§ 6.  Mötets utlysning godkändes.

§ 7. Årsberättelsen gicks igenom.

§ 8. Redogörelse för klubbens ekonomi.

§ 9. Revisionsberättelsen lästes upp.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11. Årsavgiften fastställdes enligt följande:50 kr för äldre, 25 kr för ungdom upp till 20 år,

         100 kr för familj.

§ 12. Till vice ordförande för kommande två år valdes Tord Andersson.

§ 13. Till kassör för kommande två år valdes Elisabet Eklo.

§ 14. Till styrelseledamot och ungdomsansvarig för kommande två år valdes Yvonne Bank.

§ 15. Till styrelseledamot för kommande två år valdes Johanna Avebring.

§ 16. Till revisorer för kommande två år valdes Jan Rudérus och Hans Wennberg.

§ 17. Till valberedning för kommande två år valdes Lena Axelsson, Birgitta Boman och Per 

          Engh.

§ 18. Ingen prisutdelning eftersom pristagarna ej var närvarande.

§ 19. Beslutades att föreningen i nuläget inte kan ställa sig bakom en ansökan till

           kommunen om tillstånd och bidrag  till kälkanläggningen. Vi ska testa ett år i backens 

          nuvarande skick och se hur stort intresset är, innan vi kan gå vidare.

§ 20. Skotergaraget diskuterades. Lördagen 25 maj kl. 10.00  skall målning ske. Susanne

     ska beställa färg. Svart falufärg.

§ 21. Beslutades att behålla den gamla snöskotern. Bengt Sporrong ska hand om den.

§ 22 . Ordföranden avslutade mötet.

 

 Sekreterare:                                                                   Sven Arne Kraft

Ordförande:                                                                    Lennart Wennberg

Justerare:                                                                       Mikael Eklo

Justerare:                                                                       Tord Andersson

 

 

 

 

5 mars

Vi har haft fina spår några veckor, men nu börjar det bli för lite snö.På Panken och Bottenviken går det fortfarande att åka skidor.

(2014-01-19 12:45)
Det är uppspårat i elljusspåret och i spåret från Vattenfabriken.Det är svårt att ta sig från Lindås till gärdena på Hammar p g a vatten.
 
(2010-09-17 13:20)
Grattis - nu har er förening tillgång till IdrottOnline Klubb. Det är verktyget där ni via hemsidan kan hantera och publicera all tänkbar information för er förening! Ni kan lägga upp lag- och gruppsidor inklusive aktivitetskalendrar. Ni har också ti...
 

Filtrera nyheter

År Månad

Postadress:
Väse SK - Skidor
Eklo, Ringgatan 5
66057 Väse

Kontakt:
Tel: 0702566334
E-post: elisabeth.eklo@gmail.com

Se all info