Hoppa till sidans innehåll

Västkustens SKK - Klättring

Hej och välkommen till Västkustens Sportklätterklubb!

Ang klätterskola våren 2021
Givet omständigheterna och att vi fortsatt är mitt i en pandemi samt att vi inte längre har ett samarbete med fysiken och därmed står utan träningslokal kommer vi tillsvidare inte arrangera vår klätterskola. 
Vi blickar framåt med förhoppninging om att pandemin klingas av och att vi hittar nya bra möjligheter till träning och återkommer med information så fort vi kan!

Kallelse årsmöte Västkustens sportklätterklubb 

Vart: Digitalt möte, Anmäl deltagande till mötet till This is a mailto link så skickar vi ut en länk till mötet.

Anmälan måste vara oss till handa senast fredagen den 28/5 

När: måndag den 31/5 klockan 20.00

Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:  

 1. Fastställande av röstlängd för mötet  
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare  
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  
 5. Fastställande av föredragningslista 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret  
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den det gångna året som revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • Styrelsen föreslår Stadgeändring av § 1, att då vi inte längre har ett nära samarbete med fysiken att detta stryks,” Med ett nära samarbete med Fysiken, klätterlabbet ämnar vi att säkerställa möjligheterna till klättring, utveckling och inspiration från första klätterdagen.”
  och i stället byts ut till att klubben skall ha ett nära samarbete med Grepp. 
 • Då klubben nu flyttat till Lerum så föreslår vi en namnändring från Västkustens Sportklätterklubb till Lerums Klätterklubb för att kunna locka till oss fler medlemmar lokalt. 
 1. a) föreningens ordförande för en tid av två år

b) 3ledamöter för en tid av två år

c) 1suppleanter för en tid av två år 

d)  En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e) En medlem i valberedningen för en tid av två år

 f) beslut om val av ombud till SKF:s förbundsmöte (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)  

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

OSA: till  This is a mailto link   senast den 28/5 så kan vi skicka ut länk till mötet.

Varmt välkomna!

 

 

VSKK är en ideell förening och drivs och styrs av ideellt engagemang, vi uppmanar medlemmar att hjälpa till och engagera sig i VSKK generellt och vid arrangemang som VSKK står för. Är du intresserad maila This is a mailto link 

Egna nyheter

Nyheter från SF

Postadress:
Lerums Klätterklubb - Klättring
Strömberg, Godhemsbacken 17
44338 Lerum

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info