Hoppa till sidans innehåll

Västkustens SKK - Klättring

Hej och välkommen till Västkustens Sportklätterklubb!

-Årsmöteshandlingar ligger under fliken Arkiv i dokument.

Kallelse årsmöte Västkustens sportklätterklubb 

Vart: Digitaltmöte, Anmäl deltagande till mötet till This is a mailto link så skickar vi ut en länk till mötet.

Anmälan måste vara oss till handa senast fredagen den 22/5 

När: onsdag den 27/5 klockan 18.00

Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:  

 1. Fastställande av röstlängd för mötet  
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare  
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  
 5. Fastställande av föredragningslista + övriga frågor
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret  
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den det gångna året som revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. Styrelsen föreslår Stadgeändring av §15, att då vi saknar klubblokal att det formuleras om att kallelsen skickas ut via mail samt läggs upp på hemsidan.
 1. Val av
  1. En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
  2. En medlem i valberedningen för en tid av två år

    13. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

OSA: till  This is a mailto link  senast den 22/5 så kan vi skicka ut länk till mötet.

Varmt välkomna!

VSKK är en ideell förening och drivs och styrs av ideellt engagemang, vi uppmanar medlemmar att hjälpa till och engagera sig i VSKK generellt och vid arrangemang som VSKK står för. Är du intresserad maila This is a mailto link 

Egna nyheter

Nyheter från SF

Postadress:
Västkustens SKK - Klättring
Strömberg, Kastellgatan 4
41122 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info