Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprtokoll från 24 april 2019

03 JUN 2019 07:55
Nu finns årsmötesprotokollet att läsa
  • Skapad: 03 JUN 2019 07:55

Vill ni ladda hem dokumentet så klicka här

 

Protokollfört vid årsmöte med Vihs 24 april 2019 IH Rocklunda Västerås

 § 1                Mötet öppnas

                      Ordförande Hans Slagstedt öppnar årsmötet och hälsar välkommen

§ 2                Fastställande av dagordning

                      Mötet godkände dagordningen

§ 3                Mötesordförande/sekreterare

Till mötes ordförande utsågs Hans Slagstedt och till sekreterare Thomas Sällström

§ 4                Protokolljusterare

                      Lasse Svensson och Olle Persson utsågs till protokoll justerare

§ 5                Mötets behöriga utlysande

                      Årsmötet godkände på vilket sätt årsmötet utlysts

§ 6                Styrelsens verksamhetsberättelse

                      Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna

§ 7                Förvaltningsberättelsen

                      Godkändes och lades till handlingarna

§ 8                Revisionsberättelse

                      Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna

§ 9                Ansvarsfrihet för styrelsen

                      Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018

§ 10              Motioner

                      Inga motioner förelåg

§ 11              Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2019

                      Mötet godkände verksamhetsplan och budget

§ 12              Medlemsavgift                                    

100 kronor enskild och 500 kronor för förening och SDF samt 1.000kronor org./företag

 

§ 13              Styrelsens storlek

                      Styrelsen består av fyra ledamöter och ordförande

§ 14              Val av ordförande

                      Nyval av Janne Wissen, Köping till ordförande

Nyval Mats Vennberg, Arboga och Mats Östling, Köping på två år

Fyllnads val Lars Janzon, Arboga och Thomas Sällström, Västerås på ett år

§ 15              Val av revisorer

Omval av Gunnar Widegren, Västerås och nyval av Tina Danielsson Västerås

§ 16              Val valberedning

Omval av Krister Rejstöm, Köping som ordförande styrelsen utser en representant i valberedningen

§ 17              Mötet avslutas

                      Ordförande förklarade mötet avslutat

 

Västerås dag som ovan

 

Hans Slagstedt                                                                                 Thomas Sällström

Mötesordförande                                                                           Mötessekreterare

 

Lars Svensson                                                                                  Olle Persson

Mötesjusterare                                                                                Mötesjusterare

                     

 

Årets stipendiat

Christina Källberg Team Mälarenergi BTK, Köping

 

Hans Slagstedt och Tomas Kumlin erhöll VIF:s förtjänstmedalj i guld för sina insatser för Västmanlänskidrott.

 

 

Skribent: Margareta Hofgaard
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Västmanlands Idrottshistoriska SS
Hans Slagstedt, Djäknebergsgatan 9 B
724 61 Västerås

Kontakt:
Tel: +4621131733
E-post: This is a mailto link

Se all info