Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019

02 FEB 2019 21:58
Årsmötet äger rum söndagen den 17 februari kl 15.
  • Skapad: 02 FEB 2019 21:58

Vi kommer att vara hemma hos Marie och Elettra i Uppveda. Hör av dig till This is a mailto link om du behöver vägbeskrivning. Efter mötet äter vi något gott och blir sedan introducerade i breathwalk av Marie, mental träning under promenad. Anmäl dig till Therese på ovanstående mejladress, senast söndagen den 10/2, så vi vet hur många som kommer. Meddela även eventuella allergier.

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 4. Fastställande av röstlängd 5. Val av protokolljusterare och rösträknare 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet 13. Val av ordförande för föreningen 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22) 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte. 23. Sammanträdets avslutande

Skribent: Therese Blomgren
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Vätö RK - Ridsport
Therese Blomgren, Norrveda by 2
76021 Vätö

Kontakt:
Tel: +46709716860
E-post: This is a mailto link

Se all info