Hoppa till sidans innehåll

Ny prislista 2018

2018-01-22 19:16
Då bidragen från Växjö Kommun kommer att minska p.g.a. förändrade bidragsregler, behövs det inkomster från annat håll för att klara underhåll och investeringar, därav något förändrade avgifter för lerduveserier samt vid hyra av banan.
  • Uppdaterad: 2018-07-21 17:23

Avgifter 2018 för serier, ammunition samt bana 
Lerduvor under ordinarie träning samt funktionärsbokningar

Medlem och vald funktionär:             30 kr/25 lerduvor

Medlem:                                                40 kr/25 lerduvor 

Icke medlem:                                        60 kr/25 lerduvor

OBS! För extraduvor betalas med 2 kr/duva                

Är träningen upplagd som stationsvis träning utan träffprotokoll, utgör 25 patroner en serie oavsett antal duvor. 

Hagelammunition

Medlem/icke medlem:                        40 kr/pkt stål kal 12, Gamebore. 

                                                              50 kr/pkt bly kal 12, Gyttorp, m fl.

                                                              50 kr/pkt stål kal 20  

                                                              50 kr/pkt bly kal 20  

Juniormedlem:                                     max 50 patroner gratis vid varje träningsdag

För lerduveskyttet tillhandahålls endast stålhagelpatroner

 

Älgbanan under ordinarie öppettider

Medlem och vald funktionär:               0 kr/serie (4 skott) exklusive ammunition

Medlem:                                                10 kr/serie (4 skott) exklusive ammunition

Icke medlem:                                        20 kr/serie (4 skott) exklusive ammunition

Ammunition 6,5 x 55                            10 kr/st

Ammunition 308/30-06                         10 kr/st

Intyg/dekal älgbana                              20 kr

Medlem inskjutning                              0 kr

Icke medl. inskjutning                           100 kr/vapen exklusive ammunition

Björnpass inkl tre serier o intyg           60 kr

Extraserier björnpass                           20 kr

Vildsvinspass                                         60 kr

Extraserier vildsvinspass                      20 kr

 

Rådjursbanan under ordinarie öppettider (kal .22)

Medlem och vald funktionär:               5 kr/serie (8 skott) inkl. ammunition

Medlem:                                                10 kr/serie (8 skott) inkl ammunition

Juniormedlem:                                     5 kr/serie (8 skott) inkl ammunition

Medlem, egen am:                                ingen avgift

Icke medlem:                                        20 kr/serie (8 skott) inkl ammunition

Icke medlem, egen am:                         10 kr/serie (8 skott) exkl ammunition

Patroner 22 lr, ej ordinarie träning      1,00 kr/st

 

Rådjursbanan (markmålet hagel för jägarexamen)

Medlem:                                               2 kr/skott inkl ammunition

Medlem, egen am:                                ingen avgift

Icke medlem:                                        3 kr/skott inkl ammunition

 

Jaktstigsträning

Medlem, egen am:                                ingen avgift

Juniormedlem:                                     max 50 patroner gratis vid varje träningsdag

 

Bokning av banor för enskilt skytte (funktionärskytte)

  • Bokning av bana för funktionärsskytte innebär att den som bokat banan har en exklusiv rätt till banan den bokade tiden. Funktionärsskytte kan endast bokas av medlem som är vald eller adjungerad funktionär och utbildad på den aktuella banan. Banan, skjutningen och redovisningen skall skötas av den som bokat. Banorna kan inte bokas under ordinarie öppettid. Max tid för bokning är 2 timmar.
  • Bokning av banor kan göras genom Våge Hagelberg, telefon 0730-92 11 92, e-post This is a mailto link eller läggas in direkt i aktivitetskalendern på hemsidan.
  • Avgifter:
  • Älgbanan:      Serieavgifter enligt normal taxa.
  • Lerduvebana: Serieavgifter enligt normal taxa.
  • Rådjursbanan: 100 kr/deltagare som inte är funktionär, ingen avgift för familjemedlemmar.
  • Övriga banor: Inga avgifter tas ut.
  • Några bokningsavgifter tas inte ut för dessa skjutningar. 

Bokningar som inte är funktionärsskytte:

Rådjursbanan med enbart medlemmar, där den som bokat sköter banan, redovisningen och är skjutledare

100 kr/deltagare max 2 timmar, ingen avgift för familjemedlemmar eller juniorer.

Inga serieavgifter tillkommer.

 

Lerduvor med enbart medlemmar, där den som bokat sköter banan, redovisningen och är skjutledare

100 kr/deltagare max 2 timmar, ingen avgift för familjemedlemmar eller juniorer.

Serieavgifter, samma som för ordinarie träning, tillkommer.

 

Älgbanan med klubbfunktionär som skjutledare

100 kr/deltagare/högst 300 kr/tillfälle, max 2 timmar

Serieavgifter, samma som för ordinarie träning, tillkommer.

 

Företagsskytte

Företagsskytte lerduvor med klubbfunktionär som skjutledare

100 kr/deltagare + 100 kr/serie om 25 skott exklusive patroner, patroner 40 kr/25 st + 160 kr per skjutledare. Lån av klubbvapen ingår.

 

 

 

Skribent: Våge Hagelberg
Epost: This is a mailto link
2016

Röjning av vallarna 
Sporting

Juniorgruppen 2016
Sporting

60 års Jubileum
Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Sporting

Juniorgrupp
Sporting

Jaktia dagen
Sporting

Sporting

Postadress:
Växjö JSK - Skyttesport
Magnus Berg, Skogängsvägen 8
35595 Tävelsås

Kontakt:
Tel: 072-310 47 54
E-post: This is a mailto link

Se all info