Hoppa till sidans innehåll

Assisterande skjutledare sporting fr 20190101


Assisterande skjutledare på ordinarie sportingträning

 

Vem kan bli assisterande skjutledare

Alla som har egen vapenlicens och är medlem i Växjö Jaktskytteklubb.

 

Deltagande på arbetet för att hålla banorna igång

Växjö Jaktskytteklubb är en ideell förening med ideellt arbetande funktionärer.

Aktiva medlemmar i Växjö Jaktskytteklubb förutsätts därför delta på arbetsdagar samt ställa upp som funktionärer vid klubbens aktiviteter. Att några gånger varje säsong stanna kvar och hjälpa och hjälpa sportingfunktionärerna med att stänga banan efter avslutad träning är nödvändigt. I begreppet stänga banan ingår att plocka och samla ihop hela duvor på de gräsytor som klipps. Detta gäller i allra högsta grad för assisterande skjutledare!

 

Ansvarsområde trivsel för assisterande skjutledare

 • Ta med nya skyttar i sitt skjutlag så att de känner sig välkomna och bekväma i Växjö Jsk.
 • Vid kö skall väntande skjutlag vänta så långt ifrån skjutplatsen att de som skjuter inte störs.  
 • Vid kö på en station gäller max 12 skott innan man måste gå vidare alt. ställa sig sist i kön vid stationen. Tänk på att de som köar inte alltid befinner sig nära den aktuella stationen.
 • Max antal skyttar i ett skjutlag är 6 personer. De som vill skjuta tillsammans i en större grupp hänvisas till att boka banan utanför ordinarie öppettid.

 

Ansvarsområde säkerhet för assisterande skjutledare

 • Vid all skjutning skall någon form av hörselskydd och skyddsglasögon alltid användas.
 • Alltid öppet gevär utanför skjutbåset.
 • All skjutning sker från skjutbås.
 • Vapenrem är inte tillåten vid hagelskytte.
 • Laddning/respektive patron ur sker alltid med mynningen innanför ramen i skjutbåset.
 • Kontrollera alltid att skjutområdet är fritt före att skott lossas. Avbryt skjutningen omgående om skjutområdet inte är fritt och rapportera omgående till den som tar emot anmälan.
 • Skjutbåsen får inte flyttas/vridas av annan än ansvarig skjutledare.
 • Vid avbrott i skjutningen skall patronerna tas ur geväret.
 • Växjö Jaktskytteklubb rekommenderar att skyddsglasögon och hörselskydd alltid bärs inom anläggningen.

 

Skjut inte på:

 1. Duvor som avviker från sin normala bana.
 2. Trasiga duvor när de avviker från den normala flyktbanan för hela duvor.
 3. Duvor utanför det tillåtna skjutområdet.

 

Om någon station inte fungerar:

Om en kastare inte skickar hela duvor skall ansvarig skjutledare tillkallas. Kommer det inte en hel duva efter tre knapptryckningar rapportera därför detta omgående till den som tar emot anmälan.

Även övriga fel ute på banan rapporteras omgående till den som tar emot anmälan.

Att åtgärda fel på kastare eller under pågående skjutning fylla på duvor ligger inte inom den assisterande skjutledarens ansvarsområde.

 

Visningsduvor

En visningsduva per skjutlag, från varje kastare, på respektive station, innebär mer än 8000 extra duvor per år. Var därför återhållsam med visningsduvor. Oftast går det alldeles utmärkt att helt undvika visningsduvor.

 

En serie duvor

En serie duvor omfattar 25 patroner, oavsett Du köper patroner av föreningen eller har egna patroner med dig. Detta innebär att om man skjuter två skott på en del duvor kommer 25-asken inte att räcka till 25 duvor. Förfarandet är detsamma som normalt används på Susegården, Sörmland & Sörmland och Järlöv. Systemet med 25 patroner = en serie lerduvor gäller vid allt lerduveskytte i föreningen, när det inte förs träffprotokoll.

De som vill använda två patroner på varje duva får acceptera att köpa extraserier.

 

 

Tillåten ammunition

Endast stålhagel, hagelstorlek 6, 7, 8, 9 eller 9,5 är tillåtna att använda på sportingen. (I millimeter innebär detta att endast hagelstorlek 2,75 mm eller mindre är tillåten)

Det är mycket viktigt att detta respekteras, då tillåtna skjutriktningar och säkerhetszoner förutsätter att bly eller grövre hagel inte används.

 

Tomhylsor

Tomhylsor skall läggas i soptunnor avsedda för tomhylsor. Detta gäller även för dem som använder halvautomater.

 

Tomkartonger och övrigt papper

Tomma ammunitionskartonger skall läggas i soptunnor avsedda för papper alternativt i containern för papper

 

Uppträdande

Uppträd alltid så att alla på banan känner sig välkomna.

 

Kompletta ordnings- och säkerhetsregler

Ta del av dessa. De finns läsa på hemsidan.

 

Bergunda 2019-01-01

Styrelsen Växjö Jaktskytteklubb

Uppdaterad: 18 FEB 2019 10:17 Skribent: Våge Hagelberg
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Växjö JSK - Skyttesport
Våge Hagelberg, Säljeryd Enebacken
35598 Ingelstad

Besöksadress:
Bokhultsvägen
35593 Växjö

Kontakt:
Tel: 0730921192
E-post: This is a mailto link

Se all info