Hoppa till sidans innehåll

Utbildningsplan


Uppdaterad 2022-01-31

Växjö Kanot Clubs - Föreningsutvecklings och utbildningsplan 

För att säkerställa klubbens fortlevnad med funktionärer och förtroendevalda men även en tillväxt av nya medlemmar har klubben sakta börjat titta på en långsiktig plan.

I planen ingår vad vi behöver för kompetens och hur vi ska säkra den. Planen löper till en början under 3 år men ska förhoppningsvis sedan leda till en stående utbildnings- och rekryteringsplan i klubben.

Föreningens kanske svåraste utmaning och ett viktigt område inom föreningsutvecklingen är ledarförsörjning. Att stimulera ledarförsörjningen, det vill säga att arbeta för att rekrytera, utbilda, utveckla och behålla kompetenta ledare, är kanske föreningens angelägnaste uppgift för att leda utvecklingen framåt.

Engagerade och kunniga ledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla föreningens verksamhet, så att vi kan nå fler barn och ungdomar, och få dem att stanna kvar i föreningen och fortsätta paddla kanot.

I vår förening har vi idag en duktig, framgångsrik och engagerad tävlings sida. För att få den att fortsätta växa behöver vi dock bygga på underifrån. Vi behöver framförallt säkra upp så breddverksamheten blir lika attraktiv och kan erbjuda minst lika bra möjligheter för progression och utbildning som tävlingssidan.

För vi är övertygande om att en klubb ska kunna fortsätta fungera på elitnivå så måste den ha en bra grund och bredd att stå på. Detta då bredden i sig ökar möjligheten till fler ledare och funktionärer i föreningen. Genom att öka ledarkompetensen inom breddverksamheten, så att vi på lång sikt kan utbilda våra egna medlemmar inom paddelpassets system, så skapar vi fina möjligheter för att både bredden och eliten ska kunna utvecklas och existera parallellt. Med fler utbildade ledare inom paddelpasset och paddlepower kan vi inte bara fånga upp fler medlemmar som enbart vill paddla för skoj skull, utan också bli självförsörjande när det kommer till att utbilda nya ledare i framtiden. Om vi kan erbjuda egen kursverksamhet i form av GSRT kurser, examinering av paddelpass med mera får vi därigenom en mycket fin inkomstkälla, som kan bekosta fortsatt utbildning av nya generationer av ledare, både inom elit och breddverksamhet.

Vårt mål med planen är att:

 • i närtid få medlemmar att intressera sig för olika ledaruppdrag och att delta på ledarutbildningar.
  // 3-5 helt nya ledare blev aktiva i klubben,2021
 • höja den formella kompetensen hos befintliga ledare och utbilda nya, så gapet mellan ledare inom tävling och motionsverksamhet minskar och därmed kan locka fler att stanna kvar i klubben.
  // tot. har 30 utbildningstillfälle deltagits på 2021, alla planerade under 2021 genomfördes + några fler utbildningar
 • genom utbildning av ledare höja kompetensen så att inom de närmaste åren kan klubben själva utbilda och examinera till gul/grönt & gärna blått paddelpass och därmed möjliggöra egen kursverksamhet som kan finansiera fortsatt utbildning av nya ledare
  // mål med gul examination uppnått år 2021, klubben har nu 1 examinator och utbildade under 2021 ca 40st. på gult paddelpass
 • inom 3 år ha minst 2 ledare med kunskap havskajaksutbildning 1 och 2 för att möjliggöra att vi ha fler prova-på tillfällen och kursverksamhet i form av kajakkurser och andra utmaningar.
  // mål med minst 2 havskajakledare 1 uppnått 2021 
 • Att vi alltid ska ha en 3 årig plan för ledar-/funktionärsutveckling
 • Under 2022 komplettera denna utbildningsplan så den även gäller övriga funktionärer i föreningen.

Utbildningsstege för ledare i VKC

Utbildningsstegen visar vilken kvalité vi vill kunna uppvisa på våra ledare i klubben.

Grundutbildningar för nya ledare oavsett kategori

Namn på utbildning

Kommentar

Obligatorisk för nya ledare

GSRT

Krav för många utbildningar

Ja

HLR

Krav för många utbildningar

Ja

Introduktionsutbildning för Tränare

 

Frivilligt men rekommenderat

Grundutbildning av tränare via SISU

 

Frivilligt men rekommenderat

Ungdomsledarutbildning för ledare 14-16år

 

Mål för alla nya unga ledare


Utbildning uppdelat på kategori

Kanotskola och barnträning 8-13 år

Kommentar

Krav för utbildning

Lekande Kanot,

ledare för barn upp till 12 år

Del av paddlepower projekt

 

Levande Kanot

ledare för 13 – 16 år

Del av paddlepower projekt

Lekande kanot


Tävling

  Krav för utbildning

Ledande Kanot

ledare för 17 - 23 år

Del av paddlepower projekt

Lekande kanot, Levande kanot

Fortsättningsutbildning för Tränare

 

Grundledarutbildning


Motionsverksamhet 13 år - och uppåt

Kommentar

Krav för utbildning

Havskajakledare 1

Möjliggör fler ledare för prova på med mera

GSRT, (Grundledarutbildning)

Vidareutbildning havskajaledare

Årlig

 

Uppdatering av examinatorsrätt paddelpass

Vart 4:e år 

 

Examinator gult paddelpass

Bedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurser

Grönt paddelpass

Examinator grönt paddelpass

Bedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurser

Havskajakledare 1, blått paddelpass

Havskajakledare 2

Möjliggör fler ledare med högre kompetens för prova på med mera

Havskajakledare 1, grönt paddelpass

Examinator blått paddelpass

Bedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurser

Havskajakledare 2, rött paddelpass

Examinator rött paddelpass

Bedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurser

Havskajakledare 2, svart paddelpass


Övrigt

Kommentar

Krav för utbildning

SKF / RG Aktiv Parakanot Ledare

Möjliggöra parakanot satsning

GSRT, HLR


Mål under 2022 att uppfylla

Utbildning

Antal

Styrelseutbildninggrund

Hela styrelsen

Administrationgrund Idrott-On Line

2

Vidareutbildning havskajakledare (årlig)

3 st.

Någon form av utbildning för båtförare

 

Ordna HLR

10 st 

Delta GSRT kurs för nya ledare

8 st 

Grundledarutbildning RF-SISU

??  st

Examinatorskurs gult paddelpass

2 st

Kurs blått paddelpass

5 st

Examination blått paddelpass

2

SUP-Yoga

1

Utbildning lekande kanot, 

6 ev 7st

Utbildning levande kanot

Ev 3

Utbildning ledandekanot

Ev 1

Totalt

 Uppdaterad: 06 APR 2022 16:59 Skribent: Björn Tingström
E-post: Adressen Gömd

Stort tack till våra sponsorer!


veab.jpg
Kolla in klubbens aktiviteter när det gäller:

Vill du paddla på egen hand?

 

Postadress:
Växjö KC - Kanot
Evedal Kanothuset
35263 Växjö

Kontakt:
Tel: 047010289
E-post: This is a mailto link