Hoppa till sidans innehåll

Ordförande har ordet

16 MAR 2022 17:48
Information från ordförande och styrelse
 • Skapad: 16 MAR 2022 17:48

Som ordförande i föreningen planerar jag att löpande informera er medlemmar om vad som händer i styrelsen och vilka större aktiviteter som är på gång inom VKC. 

Sedan den 14 december 2021 har vi haft fyra styrelsemöten. Det första mötet, genomfördes redan den 22 december och fokuserade mest på att hitta en effektiv arbetsmodell för styrelsearbetet. Det lyckades vi med och under januari - mars har styrelsearbetet fortskridit på ett effektivt sätt. Den 24 mars är det årsmöte och en ny styrelse kommer väljas in. Jag vill påstå att vi krattat manegen för den nya styrelsen och att det finns en god grund att genomföra ett kanonbra 2022. 

Vilka konkreta beslut har då fattats av styrelsen sedan i december (ett axplock):

December

 • Jennie Hedrén Hasselros utsågs till adjungerande styrelseledamot, vilket innebär att Jennie deltar på styrelsemöten men utan rösträtt. Däremot har Jennie samma rätt som alla andra att föra fram sina åsikter och argumentera för dessa. 
 • En valberedning utsågs att förbereda förslag om ny styrelse till årsmötet den 24 mars.
 • Beslut fattades också om ekonomiskt stöd till personer som deltar i Kanotförbundets satsning Röda tråden.
 • Beslut fattades om diverse inköp till tävlings- och ungdomsverksamheten.
 • Björn Tingström fick i uppdrag att ta fram förslag på hur vi ska lösa platsbristen i kanotladorna.
 • Andreas Nivard fick i uppdrag att ta fram förslag för policies avseende ersättning till aktiva och funktionärer för utlägg/kostnader som dessa har i samband med tävlingar och läger. Styrelsen är överens om principen att det ska utgå någon form av ersättning när en person t ex ställer upp och kör ungdomar till tävling eller läger i privat bil. Slutliga policies är dock ännu inte spikade.

Januari

 • Sponsoravtal har tecknats med Evedals Camping.
 • Styrelsen beslutade att förstärka samarbetet med SISU avseende utbildningar och kommer vara mer aktiva i att föra fram de möjligheter som finns till VKCs medlemmar.
 • Styrelsen beslutade att genomföra work-shops under 2022 med fokus mot verksamhetsutveckling. Anledningen är att föreningen växer i snabb takt och det finns behov att reflektera över vissa grundläggande frågor. Eller för att citera: "Om man inte vet vart man ska, spelar det ingen roll vilken väg man tar".
 • Som en del i ovanstående, kommer en enkät skickas ut till samtliga medlemmar för att få input från så många som möjligt kring hur verksamheten kan förbättras. 

Februari

 • Styrelsen beslutade att genomföra projektet Tillgänglighet. Projektet är i det närmaste 100% bidragsfinansierat och avser i korthet att:
  • Köpa in två nya bryggor
  • Göra en plattsättning från entrén och ner till bryggorna
  • Bygga om entrén och möjliggöra för personer med nedsatt rörlighet att enklare komma in till klubbhuset.
 • Projektet Tillgänglighet är omfattande och styrelsen beslutade att detta är huvudfokus för 2022, även om styrelsen är medveten om att det finns behov av ytterligare åtgärder kring fastigheterna. Grundprincipen är att det är bättre att fokusera på att färdigställa ett projekt, än att starta upp flera.
 • Styrelsen beslutade att, som en del i att skapa fler kanotplatser, se över befintliga klubbkajaker med syfte att avyttra de som inte används.
 • Styrelsen gjorde en genomgång av det material som skickas till nya medlemmar, där bland annat VKCs trivselregler ingår. Allt detta finns publicerat på hemsidan: https://idrottonline.se/VaxjoKC-Kanot/Klubben/Viktigadokument/trivselreglerochvalkomstmejl

Mars 

 • Valberedningen deltog på mötet och informerade styrelsen om det förslag man tagit fram.
 • Genomgång av den dokumentation som ska presenteras på årsmötet.
 • Styrelsen beslutade att årsmötet ska hållas fysiskt på Växjö Kanot Club. När datum för årsmötet beslutades, fanns restriktioner som omöjlig-gjorde ett fysiskt möte. Restriktionerna har därefter tagits bort och styrelsen anser därför att det är bättre att genomföra ett årsmöte där alla deltar på plats.
 • Inom projektet Tillgänglighet har vi även lyckats inkludera en dränering under klubbhuset. 
Skribent: Andreas Nivard
E-post: Adressen Gömd

Stort tack till våra sponsorer!


veab.jpg
Kolla in klubbens aktiviteter när det gäller:

Vill du paddla på egen hand?

 

Postadress:
Växjö KC - Kanot
Evedal Kanothuset
35263 Växjö

Kontakt:
Tel: 047010289
E-post: This is a mailto link