Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2021

06 APR 2021 09:20
Växjö Kanot Club kallar till årsmöte torsdagen den 29 april kl 18.30 i teams. Länk till mötet kommer finnas på hemsidan en dag innan mötets början. 
 • Uppdaterad: 06 APR 2021 09:20

Mötet kommer sändas från klubbhuset i Evedal. Om det finns intresse att närvaro vid själva mötet skicka ett mejl till This is a mailto link

Max 8 deltagare i klubbhuset. 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
  1. Införande av medlemskap för seniorer (över 65+) till en kostnad av 250 kr per år.
  2. Införande av stödmedlemskap till en kostnad av 200 kr per år. Stödmedlemskap berättigar ej rösträtt på årsmötet.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  1. Revidering av klubbens stadgar gällande;  
   1.  4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Förslag till ändring är att medlemsavgiften inte längre ska behöva vara betald två månader innan årsmöte för att bevilja rösträtt.
  2. Förslag för att skapa ett större engagemang i klubbens verksamhet.
  3. Förslag för användning av Växjö Kanot Clubs (VKC) kajaker och utrustning
  4. Förslag för användning av Växjö Kanot Clubs (VKC) släp. 
  5. Förslag för användning av Växjö Kanot Clubs (VKC) båtar och trailers. 
  6. Förslag för Trivselregler. 
  7. Information om elitcenter och behov av tillbyggnad
 13. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. föreningens kassör för en tid av ett år;
  3. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  4. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  5. 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  6. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande; samt
  7. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 15. Stämmans avslutandeVäxjö 2021-04-06
Styrelsen

Kaffe/te och fika serveras för närvarande vid årsmötet i klubbhuset. 
O.S.A till This is a mailto link senast 25 april 2021. 

Skribent: Björn Tingström
Epost: Adressen Gömd

VKC

Kolla in klubbens aktiviteter när det gäller:

 

Postadress:
Växjö KC - Kanot
Evedal Kanothuset
35263 Växjö

Kontakt:
Tel: 047010289
E-post: This is a mailto link