Hoppa till sidans innehåll

SISU-stöd


Här finns viktig information om vad SISU är och vad de kan göra för oss medlemmar i klubben.

Klubben kan få hjälp från SISU med kostnaden för föreläsningar, clinics mm. Från kommunen med LOK-stöd, ett stöd i form av pengar när vi har aktiviteter. Men då är det jätteviktigt att alla medlemmar hjälper till att rapportera när aktiviteter genomförs! Och lämnar sina personnummer till klubben!

Nedanstående information är jätteviktig för klubben så skicka ett mail om du är osäker på att alla familjemedlemmar är registrerade i medlemsregistret med fullständiga uppgifter. Detta bidrar till att vi även i fortsättningen kan anordna aktiviteter till en liten kostnad.
MVH Maritha Schützer 070-6977052 eller This is a mailto link

Kom ihåg fullständiga personnummer (10siffror) på SISU-listorna.
Många föreningar hör av sig till SISU Idrottsutbildarna och undrar varför dom numera kräver fullständiga personuppgifter för deltagare i verksamheten. Många är också oroliga för hur dessa uppgifter kommer att hanteras.
Från och med 2008 är det obligatoriskt med personnummer för all bidragsberättigad verksamhet. Detta är alltså ett krav "uppifrån" som vi måste följa för att vi ska kunna fortsätta fördela utbildningsresurser.

Personuppgifterna kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). Även andra uppgifter (framför allt e-postadresser) används för att vi ska kunna informera om vårt utbud. Personnummer kan komma att samköras mot andra register för att komplettera vårt adressregister. Du kan läsa mer om personuppgiftslagen påwww.datainspektionen.se
Läs mer om Idrotten och personuppgiftslagen här:
http://www2.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm/t1.asp?p=1409323&x=1&a=1127712
Du ger ditt samtycke genom att anmäla dig via listor eller anmälan på webben. Om du vill avböja information eller annan hantering enligt ovan, meddela SISU Idrottsutbildarna skriftligen eller i din anmälan.
För varje utbidningstimme (45minuter) så får klubben 25kr/person som rapporteras med kompletta uppgifter i annat fall är summan 0kr.

 


Nedan är lite info från våran kontakt på SISU Susanne Gustavsson.

 

SISU Idrottsutbildarna är idrottens utbildningsorganisation och studieförbund.

Vårt uppdrag är att utveckla idrottsrörelsen via idrottsföreningarna och dess medlemmar.

SISU Idrottsutbildarna använder folkbildningens pedagogik och verksamhetsformer så som lärgrupper, kurser, lärande för barn mm

Utbildnings- och utvecklingsinsatser i föreningen utgår alltid ifrån föreningen och medlemmarnas egna behov och önskemål. Vi kan ge både personellt och ekonomiskt stöd. Vårt personella stöd kan vara processledning, bollplank, projekthjälp samt kurser och föreläsningar mm.

Vi tror på det långsiktiga lärandet genom mötesplatser och utbildningar.

Uppdaterad: 23 MAJ 2016 09:34 Skribent: Marion Johansson

 Stort tack till
2019's tävlingssponsorer:


 

 

 

 VRKS utbildar i
samarbete med:

sisu

EU 2

 

 

 

Postadress:
Viby Rid och KS - Ridsport
Maria Fröjd, Bäcken 826
69495 Vretstorp

Kontakt:
Tel: 0705958466
E-post: This is a mailto link

Se all info