Hoppa till sidans innehåll

Vår kvalitetsmärkta ridskola


Ridlektion

Vi är den första föreningen i Sverige som 2014 uppfyllde Svenska ridsportförbundets hårdare krav på  kvalitetsmärkt ridskola!


Det innebär att vi uppfyller Ridsportförbundets krav på hög kvalitet och säkerhet!

Vingåkers Ryttarförening bedriver en ridskola med högt ställda krav på säkerhet och välutbildad personal och hästar. Vi är stolta över att kunna erbjuda undervisning på hög nivå för både lektionselever och privatryttare! Vi arbetar kontinuerligt med fortbildning av personal och hästar. Allt för att kunna erbjuda dig som elev och medlem en god hästutbildning. Till Vingåkers Ryttarförening är alla varmt välkomna!
 
Vår vision är att vara en förening som skapar trygghet och respekt för alla. Vi eftersträvar 100% säkerhet, genom tydliga regler, kompetent personal och välutbildade hästar.
 
Vi är godkända av Svenska Ridsportförbundet som ridskola, och uppfyller kraven för att få sätta upp Ridsportförbundets nya kvailtetescertifiernig. Nedan kan du se vilka krav Ridsportförbundet ställer på föreningen för att få sätta upp skyltarna.
Vidare är vi även godkända av Länsförsäkringar och LRF som Säker Hästgård.

Vad betyder skyltarna?

 
Plakett ANLÄGGNING

 
Plaketten betyder att ridanläggningen/ridskolan uppfyller vissa grundkriterier
fastställda av Svenska Ridsportförbundet. Besöksgruppen för
protokoll och de punkter man tittar på är:
• att anläggningen är välskött samt uppfyller fastställda minimimått
vad gäller stallar m m.
• att verksamheten har en god hästhållning och att säkerheten är
tillfredsställande
• att ridskolan kan styrka att man har kommunalt tillstånd enligt
djurskyddslagen att bedriva ridskoleverksamhet.
Svenska Ridsportförbundet beslutar om ridskolan får anslå plaketten eller
ej. Distriktets Ridsportförbund är rådgivande. 

 

Tilläggsskylt RIDSKOLA


För att anslå tilläggsskylten RIDSKOLA ställs speciella krav som rör
personalens utbildning. Tilläggsskylten RIDSKOLA får anslås vid ridskoleanläggning,
som har minst en anställd ridlärare med minst 75% tjänst och
som har någon av nedan uppräknade Ridlärarnivåer samt att minst 50%
av ridskolans ordinarie allmänna ridlektioner leds av personal med lägst
nedan uppräknad Ridlärarnivå.
• Svensk Ridlärare III (SRL III)
• Svensk Ridlärare II (SRL II)
• Internationellt pass (IGEQ) lägst Level II
• Ridlärare med annan utbildning och lång, väl vitsordad
yrkeserfarenhet kan av Svenska Ridsportförbundets Ridskoleoch
Utbildningssektion godkännas för ovanstående efter särskild
ansökan och prövning.
Nedanstående Ridlärarnivå kompletterad med två års yrkesverksamhet
inom området berättigar också till uppsättande av tilläggsskylten:
• Svensk Ridlärare I (SRL I)

 

Plakett UTBILDAD PERSONAL


För att anslå plaketten UTBILDAD PERSONAL ställs samma krav på
personalens utbildning och arbetsinsats som för tilläggsskylten
RIDSKOLA. Skillnaden är att för att få UTBILDAD PERSONAL behöver
ridskolan inte ha uppfyllt kraven för ANLÄGGNING. Plaketten UTBILDAD
PERSONAL kan alltså komplettera tilläggsskylten RIDSKOLA eller
erhållas separat förutsatt att kraven på utbildning och kommunalt tillstånd
är uppfyllda.

 

100210 Anton och Omega100210 Anton och Omega 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 00:30 Skribent: Marie Eriksson

 

Swishnummer 

Ridning eller annan hästig aktivitet
123-0889709
Vid betalning ange: aktivitet (tex P&J el. ridhushyra, lektion), ryttarens namn, datum 

 

Cafeteria
123-6013452
märk betalningen med "kiosk"

Postadress:
Vingåkers RF - Ridsport
Vårnäs, Gäringstorp
64392 Vingåker

Kontakt:
Tel: 015112758
E-post: This is a mailto link

Se all info