Hoppa till sidans innehåll

Information till nya medlemmar


 

Varmt välkommen till Visby Boxningklubb!

Här kommer lite information om vår förening gällande organisation och hur vi bedriver vår verksamhet.

 

Verksamhet

Visby Boxningsklubb är en boxningsklubb i Visby med renodlad boxningsträning, där vi tar hand om ungdomar från cirka 12 år och uppåt för att utveckla i "the nobel art of self-defense". Vi lär inte ut dödande sparkar och slag utan gör istället allt för att undvika sådana galenskaper.

Motionsträning och nybörjarträning som bygger på boxningens grundläggande sätt att träna, är en viktig del av verksamheten för klubben. Den tjej eller kille som vill gå vidare att tävla eller enbart tycker att boxningsträning är kul och vill må bra är varmt välkomna hos oss.

Vår träning skall inte förväxlas med Boxercise eller annan boxningsliknande motionsform. Vi tränar Boxning och inget annat. Alla är välkomna att söka in i våran gemenskap så länge det inte skadar någon, klubben eller vår huvudsakliga verksamhet.

Verksamhetsidé, värdegrund och vision

Visby Boxningsklubb arbetar utifrån följande verksamhetsidé, vision och värdegrund. Dessa har arbetats fram gemensamt i föreningen och visar vad föreningen står för gällande värderingar samt vilken inriktning vi vill ha på vår verksamhet. Allt vårt arbete och alla våra aktiviteter vilar på vår vision och värdegrund.

Verksamhetsidé

De som deltar ska ha möjlighet att utvecklas socialt i en gemenskap fylld av glädje, framgång och trivsel.

Värdegrund

Glädje och Gemenskap

Visby Boxningsklubb vill bedriva och utveckla en verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Detta förutsätter att föreningens verksamhet bedrivs i demokratisk anda där alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin egen verksamhet. Föreningen värnar alla människors lika värde och alla som vill får vara med i föreningens verksamhet. All verksamhet i föreningen bygger på ideellt arbete.

Utveckling

Inom föreningen ska ges möjlighet till psykisk, fysisk och social utveckling, utifrån individens egna förutsättningar. Verksamheten ska präglas av en god kvalitet för alla som deltar. Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i verksamheten.

Rent spel

Föreningen ska visa respekt för sporten, dess regler, funktionärer och spelare. Att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och trakasserier såväl i som utanför ringen. Vi ska ha en stabil organisation som ger förutsättningar för att utvecklas och nå framgång.

Vision

"Visby Boxningsklubb ska vara Sveriges ledande boxningsförening såväl i som utanför ringen."

Antidoping

Visby Boxningsklubb är vaccinerade mot doping och har en antidopingplan som finns att hämta på föreningens hemsida. Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från specialförbund, distriktsförbund, SISU idrottsutbildarna och enskilda idrottsföreningar. Ledare i Visby Boxningsklubb har ett ansvar att informera spelare på junior- och seniornivå om föreningens antidopingplan. Alla spelare har ett eget ansvar, med stöd av föreningens ledare, att ta reda på vilka regler som gäller.

Organisation

Visby Boxningsklubbs verksamhet bygger på ideellt arbete. Vi har en styrelse bestående av 6 personer, samtliga valda vid årsmötet. Vi har dessutom ett antal tränare .

Har du frågor eller funderingar kring föreningen är du alltid välkommen att ringa eller maila någon av oss som sitter i styrelsen. Har du frågor kring ett speciellt lag eller verksamheten på ungdomssidan kontakta gärna de ledare och coacher som är knutna till respektive lag. Du hittar även information på vår hemsida www.visbyboxningsklubb.se

Våra Ledare

Ledare och tränare har ett stort ansvar och en viktig roll inom vår förening. Att leda och fostra ungdomar, är betydelsefullt även för samhället i stort. Det är självklart att Visby Boxningsklubbs tränare ska föregå med gott exempel både på och utanför ringen. Ledare och tränare ska förmedla en positiv människosyn. Värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan. Ledare och tränare ska väljas med omsorg, vara väl informerade om vad Visby Boxningsklubb står för samt vara goda förebilder och representanter för klubben och dess aktiva medlemmar.

Ledare och tränare har som huvuduppgift att utöver sportslig utveckling och framgång verka för att målen; drogfri miljö, rent spel och juste uppträdande på och utanför ringen, laganda, glädje och positiva upplevelser i alla sammanhang uppnås.

Våra ledare är välutbildade och ledarna får fortbildning regelbundet. Många har en lång erfarenhet av att leda ungdomar. Föreningen verkar för att samtliga ledare ska genomgå SISUs ungdomsledarutbildningar och övriga relevanta utbildningar i svenska boxningsförbundets egen regi.

Vi vill också passa på och informera om att det kan förekomma fotografering vid träningar och matcher. Dessa bilder används till hemsidan, informationsmaterial, sociala medier och verksamhetsberättelser. Om du som förälder inte vill att ditt barn ska vara med på bild i dessa sammanhang så informera styrelsen eller ledarna i ditt barns lag om detta.

 

Det här vill vi att du som Visby Boxare ställer dig bakom:

• Du ska vara en bra kompis, vi gnäller inte på varandra vare sig på träning eller på match. Se till att det råder en god kamratanda. Mobbning/psykning tolereras inte och hör inte hemma här.

• Du ska lyssna på dina tränare och ledare.

• Du ska vara rätt utrustad till match och träning.

• Du ska komma i tid till träning och match.

• Du ska lämna återbud då du inte kan medverka på träning eller match

• Att använda ett vårdat språk och respektera kompisar, motståndare och domare

• Droger och idrott hör inte ihop.

• Ställa upp och hjälpa till på olika arrangemang som föreningen ordnar.

• Du ska sköta ditt skolarbete.

Medlems- och träningsavgift

Medlemsavgiften är 200 kronor per person.

För att delta i tävlingar, cuper och träningar måste man vara medlem.

Klubben har som mål, att vi ska arbeta för att bli fler medlemmar.

Dessutom har vi en Medlems/träningsavgift för dem som vill delta i träning och tävlingar. Styrelsen har beslutat om träningsavgiften för 2020 ska vara oförändrad från föregående år. I avgiften ingår:

  • Boxningslicens – Licensen är ett krav från Svenska Boxningsförbundet, för att få tävla. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring via If.
  • Reseavgift – Inga extra avgifter tas ut för resor till bortamatcher och tävlingar
  • Kost och logi ingår inte. Ersättning utgår till dem som kör till matcherna.
  • Inköp av gemensamt material
  • Anmälningsavgifter till tävlingar
  • Möjlighet att delta i, av föreningen arrangerad träning och seriespel.

 Avgifter för 2020 är beslutade till följande:

  • Medlemsavgift 200kr
  • Träningsavgift per termin:
  • -Vuxna 800 kr
  • -Barn/Ungdomar (under 15år) 500 kr

Träningsavgift och medlemsavgift ska betalas in på bankgironummer 5548-4695.

När du kommer som ny i föreningen så har du möjlighet att prova på att träna boxning 3–4 gånger innan du bestämmer dig och måste betala medlems- och spelaravgift. Du är även försäkrad under denna tid. 

Föreningens bankgiro är 5548-4695. När du gör en inbetalning ange alltid namn, personnummer, adress och telefonnummer.

För att hålla dig uppdaterad på vad som händer i föreningen så gå regelbundet in på vår hemsida (www.visbyboxningsklubb.se) och Facebook sida där aktuella händelser och evenemang uppdateras. Där kommer vi även att återkomma med vad vi behöver hjälpas åt med framöver.

Än en gång Varmt Välkommen till Visby Boxningsklubb!

Väl mött i "ringen"

Hasse Stenström/Visby Boxningsklubb

 

Uppdaterad: 22 JAN 2020 22:22 Skribent: Hamid Bani Shoraka
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Visby Boxningsklubb - Boxning
Hasse Stenström, Östra Sömmerskestigen 10
62153 Visby

Besöksadress:
Norra Hansegatan 16, Bigeby gymnastikhall
62121 Visby

Kontakt:
Tel: 0709228570
E-post: info@visbyboxningskl...

Se all info