Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2020


Styrelsen

Under året har styrelsen bestått av följande ledamöter:

Diana Johansson, ordförande

Nina Eberleh, kassör

Britt Lööv, sekreterare

Ann-Sophie Björkman

Laila Marklars

Urban Söderqvist

Lina Thor

 

Suppleanter:

Gunnar Nilsson

Anna Södersten

Maria Vallgren

 

Valberedning: Eva A Jansson och Marie Bryske

Revisorer: Eva Jansson och Thomas Larsson

Antal protokollförda styrelsemöten: 5

Antal medlemmar: 81

Årsmötet: 17 februari 2020 – Hannäs

Corona-pandemin

Verksamhetsåret 2020 har påverkats en hel del av den pågående pandemin. Vi har strävat efter att hålla igång våra träningsaktiviteter, men det har varit svagare intresse än tidigare år.

Vårtävlingen blev inställd, Frykenracet genomfördes och blev en succé med rekord i antal startande och Lilla Höstracet tillsammans med SM för nordsvenska brukshästar blev en lyckad avslutning på tävlingsåret.

Aktiviteter

Föreningen har haft ett flertal aktiviteter under året.

Foderföreläsning

Årets aktiviteter inleddes den 19 januari med en uppskattad foderföreläsning med Eva Dahlström. Föreläsningen samlade 23 deltagare och var ett samarbete med SISU.

Pay & Cross

Årets Pay&Cross genomfördes den 10 oktober. 3 ekipage kom till start och alla gjorde två starter. Aktiviteten blev mycket lyckad.

Det har varit en blandning av intressanta teoripass och praktisk träning med häst samt sociala aktiviteter som Hästens Dag och julmyset.

Träningar för instruktör har arrangerats under hela året på Hannäs och i ridhus under vintern.

Träning

Ridhusträning

I december 2019 påbörjade WKS ett erbjudande till föreningens medlemmar i form av ridhusträning en gång i månaden under vintermånaderna december-mars. Vi kan konstatera att intresset inte har varit så stort. Under corona-pandemin har vi inte fortsatt med detta erbjudande.

Äggkul

Den 10 april arrangerades en maratonträning på Hannäs.

Gemensam träning

En gång per månad från maj-november erbjöd föreningen gemensamma träningstillfällen för allmän träning.

Träning i dressyr/precision/maraton

Den 9-10 maj hölls en dags träning i dressyr och precision och en dag maratonträning i Stall Wejas regi. Här deltog 20 ekipage från olika platser i Sverige (från Dalarna och söderut).

Tävlingar

Lilla Vårracet

Årets tävling ställdes in p g a corona-pandemin i enlighet med Ridsportsförbundets och myndigheters rekommendationer.

Frykenracet

arrangerades 1-2 augusti med rekordstort antal deltagande ekipage. 49 ekipage startade i denna fullständiga tävling i klasserna Lätt B, Lätt A och Medelsvår. Ett 60-tal funktionärer hjälpte till att genomföra tävlingen

Även i år gjorde SVT ett reportage från maratondagen. Inslaget sändes samma kväll i Värmlandsnytt.

Frykenracet är en fullständig tävling och den kräver många funktionärer, framför allt under maratondagen. Även detta år hade vi full bemanning av funktionärer som gjorde ett fantastiskt bra arbete.

Tävlingen genomfördes helt enligt de riktlinjer som Ridsportförbundet hade utfärdat. Alla deltagare och funktionärer följde väl de restriktioner som gällde för tävlingen. Deltagarna var mycket nöjda med tävlingens genomförande.

Lilla Höstracet

arrangerades den 19 september med grenarna dressyr och precision i klasserna Lätt B, Lätt A och Medelsvår. Ett trettiotal ekipage gjorde totalt 57 starter.

Tävlingen var även detta år samarrangerad med SM för Nordsvensk Brukshäst.

SM för Nordsvensk Brukshäst

SM för Nordsvensk Brukshäst genomfördes i samarbete med Lilla Höstrace 18-20 september. Premiären 2019 hade gått mycket bra och Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH) valde därför att återkomma 2020. SMet gick denna gång i rid- och kördressyr, precisionskörning och hoppning.

De två tävlingsorganisationerna hade ett mycket bra samarbete även denna gång

Tävlande medlemmar

Detta är har vi varit mycket annorlunda mot tidigare år och det har förstås märkts. På hemmatävlingarna startade ett flertal av våra medlemmar

Amanda Fjellman

Madeleine Malmgren

Birgitta Norman

Elenor Malmgren

Anders Möllberg

Sandra Tjärning

Marie Bryske

Diana Johansson

Lina Thor

Cerrie Hedin

Karin Söderqvist

Lena Fjellman Johnsson

Diana Johansson och Karin Söderqvist deltog vid tävlingar i Åstorp (Skåne) i medelsvår respektive svår klass.

Kils Hästcenter Hannäs

Styrgruppen för Kils Hästcenter Hannäs har haft regelbundna möten där tre medlemmar från WKS deltagit.

Vi har haft fyra gemensamma arbetsdagar på anläggningen. Föreningens medlemmar har varit representerade vid samtliga gemensamma arbetsdagar som Kils Hästcenter har utlyst.

Kommunikation

Medlemsutskicken har skötts av Britt Lööv och hon har varit ansvarig för föreningens hemsida.

 

Kil 2021-02-15

 

Undertecknat av styrelsen:

Diana Johansson - Nina Eberleh - Britt Lööv - Ann-Sophie Björkman -  Laila Marklars - Urban Söderqvist - Lina Thor

Uppdaterad: 12 FEB 2018 10:27 Skribent: Britt Lööv
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Wermlands Körsällskap - Ridsport
c/o Diana Johansson, Västra Torggatan 14
66530 Kil

Besöksadress:
Hannäsudden
66591 Kil

Kontakt:
Tel: +46736248140
E-post: kassor@wermlandskors...

Se all info