Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

2017-01-05 22:41
Alla WKS-medlemmar önskas välkomna till årsmöte den 13 februari kl 18.00 i klubbhuset på Hannäs. Vi bjuder på något att äta och kaffe med kaka. Välkommen.
 • Uppdaterad: 2017-01-05 23:23

I samband med årsmötet kommer vi att diskutera aktiviteter för resten av året. Kom och framför dina idéer. Tillsammans kan vi få ett riktigt bra 2017.

Motioner till årsmötet ska vara ordförande tillhanda senast 1 februari.

Vi vill gärna ha din anmälan för att kunna planera mat och dryck. Du skickar din anmälan senast den 10 februari till Britt Lööv på 070‑611 27 67 eller This is a mailto link.

Varmt välkommen.

/Ann-Sophie Persson, ordförande

 

Preliminär dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om antal styrelseledamöter (5-7) och suppleanter (1-3).
 13. Val av ordförande för föreningen.
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen.
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion.
 17. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.
 19. Val på ett år av sammankallande samt ledamöter i valberedningen.
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 22. Övriga ärenden, som t ex behandling av motioner

Sammanträdets avslutande.

 

 

Skribent: Britt Lööv
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Wermlands Körsällskap - Ridsport
c/o Diana Johansson, Smedstad 402
66591 Kil

Besöksadress:
Hannäsudden
66591 Kil

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info