Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

06 JAN 2022 23:00
Då har 2021 blivit 2022 och vi går nu mot ljusare tider. Även i år hålls WKS årsmöte digitalt 16 februari kl 18.00 via Teams-appen. Alla medlemmar är varmt välkomna att delta - vi avslutar med en gemensam digital fika.
  • Uppdaterad: 06 JAN 2022 23:01

Motioner till årsmötet ska vara WKS styrelse till handa senast den 2 februari. De skickas till styrelsens ordförande Diana Johansson på mail: This is a mailto link.

Anmälan till mail: This is a mailto link K A L L E L S E  

till årsmöte i Wermlands Körsällskap

 

Datum: 16 februari 2022

Tid: Kl 18.00-19.30 (inkl fika)

Plats: Teams (instruktioner skickas vid anmälan)

 

Preliminär agenda:


§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande för mötet
§3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
§4. Fastställande av röstlängd
§5. Val av protokolljusterare och rösträknare
§6. Fastställande av dagordning
§7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
§8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
§9. Revisorernas berättelse
§10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12. Beslut om antal styrelseledamöter (5-7) och suppleanter (1-3)
§13. Val av ordförande för föreningen
§14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
§15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
§16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion
§17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
§18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
§19. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
§20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
§21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
§22. Övriga ärenden, som t ex behandling av motioner
§23. Mötets avslutande.

 

Välkomna

WKS styrelse

Skribent: Britt Lööv
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Wermlands Körsällskap - Ridsport
c/o Diana Johansson, Västra Torggatan 14
66530 Kil

Besöksadress:
Hannäsudden
66591 Kil

Kontakt:
Tel: +46736248140
E-post: kassor@wermlandskors...

Se all info