Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

08 JAN 2020 08:45
Då är vi inne på ett nytt år och så som våra stadgar säger så ska vi ha ett årsmöte. I år blir det den 17 februari. Alla medlemmar är välkomna till klubbhuset på Hannäs för att delta i årsmötet och för att vara med och planera inför årets säsong.
  • Skapad: 08 JAN 2020 08:45

Motioner till årsmötet ska vara WKS styrelse till handa senast den 26 januari. De skickas till styrelsens ordförande Diana Johansson på mail: This is a mailto link.

Anmälan till mail: This is a mailto link   K A L L E L S E  

till årsmöte i Wermlands Körsällskap

 

Datum: 17 februari 2019

Tid: Kl 18.00-19.30 (inkl fika)

Plats: Klubbhuset, Kils Hästcenter Hannäs

 

Preliminär agenda:


§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande för mötet
§3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
§4. Fastställande av röstlängd
§5. Val av protokolljusterare och rösträknare
§6. Fastställande av dagordning
§7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
§8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
§9. Revisorernas berättelse
§10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12. Beslut om antal styrelseledamöter (5-7) och suppleanter (1-3)
§13. Val av ordförande för föreningen
§14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
§15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
§16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion
§17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
§18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
§19. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
§20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
§21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
§22. Övriga ärenden, som t ex behandling av motioner
§23. Mötets avslutande.

 

Välkomna

 WKS styrelse

Skribent: Britt Lööv
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Wermlands Körsällskap - Ridsport
c/o Diana Johansson, Västra Torggatan 14
66530 Kil

Besöksadress:
Hannäsudden
66591 Kil

Kontakt:
Tel: +46736248140
E-post: dianajohansson@live....

Se all info