Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy för Wexiö Rugby Klubb


För oss i Wexiö Rugby Klubb är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att de barn och ungdomar som finns i klubben utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. I syfte att verka som förebild har Wexiö Rugby Klubb som ett led i detta arbete antagit en drogpolicy. Vi måste också vara medvetna om att allmänhet och media ställer högre krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till droger. Det innebär att det är av stor vikt att vi inom klubben och enskilda företrädare tänker på att vi vid resor och andra officiella uppdrag representerar hela "rugbyfamiljen" och uppträder därefter.

 

TOBAK

Tobak är en av den största orsaken till de skador som finns i samhället. I åratal har vi blivit upplysta om tobakens skaderisker, ändå finns det många som röker eller snusar.

 

Följande riktlinjer avseende tobaksbruk gäller därför i vår verksamhet:

Vi skall som förening verka för att användande av tobak minskar. Tobak är inte förenligt med idrott, träning, tävling eller annan verksamhet som arrangeras/ sanktioneras av Wexiö Rugby Klubb. Som ledare och förälder är det viktigt att man föregår med gott exempel.

 

Wexiö Rugby Klubbs arbetsinsatser för en tobaksfri miljö:

För att antagna riktlinjer ska efterföljas kommer Wexiö Rugby Klubb att arbeta med att medvetandegöra föreningarnas aktiva/ledare/föräldrar/publik om tobaksrökningens skaderisker. Vidare kommer Wexiö Rugby Klubb att verka för att:

 

  • Seminarier, konferenser, utbildningar och sammanträden ska vara tobaksfria.
  • Kontorslokaler, arenor och möteslokaler ska vara tobaksfria.
  • Klubbens och föreningsarbete bedrivs i tobaksfria miljöer.

 

ALKOHOL

Precis som övriga samhället vill vi inom Wexiö Rugby Klubb minska alkoholkonsumtionen i allmänhet, men framförallt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten i arbetet är att vår idrott ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt.

 

Följande riktlinjer avseende alkoholbruk gäller därför i vår verksamhet:

 

  • Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar alkohol under träning, tävling eller annan verksamhet som arrangeras/sanktioneras av Wexiö Rugby Klubb.
  • Som ledare och förälder är det viktigt att man föregår med gott exempel.

 

Vad händer om man inte följer riktlinjerna?

Om vi upptäcker att våra regler avseende alkohol inte följs skall vi aktivt tillse att förändring sker samt att föräldrar kontaktas.

 

 

 

 

DOPING OCH NARKOTIKA

Allt bruk och även hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får INTE förekomma i vår verksamhet. För att lyfta detta område kommer vi att på ett aktivt sätt delta i de antidopingkampanjer, som bl. a initieras av Riksidrottsförbundet.

 

Ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter i Wexiö Rugby Klubb ansvarar för att:

 

  • Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar i klubben.
  • Innehållet i policyn ständigt skall hållas levande i klubben.
  • Policyn anslås på lämpliga platser, däribland på vår hemsida.

 

 

 

Växjö den 9 januari 2012                                                                                        Peter Stemberg

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Wexiö RK - Rugby
Box 193
35104 Växjö

Besöksadress:
Box 193
35104 Växjö

Kontakt:
Tel: 0768536335
E-post: analysochbeslut@me.c...

Se all info