Hoppa till sidans innehåll

Program för etik och rent spel


Mål:

Att i föreningen ha ledare som uppriktigt är intresserade av föreningsarbete och övriga medlemmar och därigenom vill göra sitt yttersta för att verksamheten ska bli givande och trevlig.

 

Allmänt:

 • Alla ledare utgör en sammanhållande länk i föreningsarbetet.
 • Föreningen följer RF:s regler för bland annat sexuella trakasserier.
 • Föreningen ska mot andra föreningar uppträda sportmannamässigt så att vi uppfattas som goda föredömen vid alla arrangemang.
 • Omgivningen ska uppfatta vår verksamhet som stimulerande, lärorik, välorganiserad och kvalitetsinriktad.
 • Beslut fattade av årsmötet och styrelsen ska lojalt efterlevas och följas av medlemmarna.
 • Medlemmar ska bemötas på ett värdigt och kamratligt sätt av alla, såväl styrelse, kommittéer, tränare som medlemmar emellan och ges stöd då så behövs.
 • Styrelsen är ansvarig för att klubbens program genomförs.

 

Ledaretik:

 • Våra ledare skall ha som målsättning att med kvalificerad verksamhet ge alla medlemmar en bred och bra kunskap i rugbys grundstenar.
 • Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge alla medlemmar en positiv livssyn på sina medmänniskor.
 • Ledarna ska på ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina medlemmar.
 • Ledarna ska agera efter att det kan skilja många år i mognad mellan två individer med samma biologiska ålder så att hänsyn tas till detta vid träning och tävling.
 • Ledarna ska vara ett föredöme i uppträdande och bemötande av övriga medlemmar.
 • Ledarna ska vara ödmjuka och goda lyssnare.

 

Regler:

 • Under inga omständigheter accepteras någon form av mobbing.

Om klubbens Program för etik och rent spel inte efterlevs tar styrelsen kontakt med berörd medlem för att gemensamt försöka hitta lösningar. Ledare är skyldig att rapportera händelser till styrelsen.

 

Växjö den 9 januari 2012    

 

Peter Stemberg

Ordförande

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Wexiö RK - Rugby
Box 193
35104 Växjö

Besöksadress:
Box 193
35104 Växjö

Kontakt:
Tel: 0768536335
E-post: analysochbeslut@me.c...

Se all info