Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till Endurosektionen


Endurospåret är stängt för Icke medlemmar. 

Spåret är godkänt för registrerade motorcyklar.
Samtliga förare måste ha giltig medlemskap, samt licens.
Träningsavgift skall vara betald. Dag/årskort.

 

Info om vem som får åka och varför.

Endast klubbmedlemmar tillåts åka på spåret. Medlemmarna måste ha giltig licens. Anledningen till att vi valt att hålla spåret stängt för allmänheten grundar sig i ett enhälligt beslut från dem aktiva enduroåkarna i klubben. Det är mycket som är nytt och vi vill hinna få fram rutin i banskötsel och se hur dem nya avsnitten reagerar på slitage innan vi öppnar dörrarna. Ett sunt och mycket förnuftigt beslut som lagledaren och styrelsen står helt bakom. Dem aktiva medlemmarna äger rätten att bjuda i åkare från andra klubbar, under förutsättning att Lagledaren meddelas i förväg om vem det är och vilket datum det gäller, samt att gäståkaren innehar licens. Gäståkaren betalar träningsavgift 100 kr.

 

Uppmaning till aktiva förare

Glöm ej att skriva in er i "jourpärmen" innan varje träningstillfälle! Respektera öppettiderna och åk inte ut innan avsatt tid.

Observera! All Motorcykel åkning är förbjuden i våra depåer. I våra depåer leder vi våra motorcyklar. Undantag: Om ingen har parkerat i Depå 2 (Endurodepån) är det ok att köra genom depå 2 från Miljöboden och bort till spåret. Samma sak tillbaka. Detta måste dock ske i gåfart. I depå 1 råder det alltid körförbud med Cross/Enduromotorcyklar.

 

Arbetsplikt

Samtliga aktiva förare har arbetsplikt på spåret. Alla förare delas in i en Zon-grupp, där arbetet leds av en Zon Chef. Vi har i dagsläget 6 zoner och 5 zongrupper.

 

Önskar du bli medlem?

Gå till fliken medlemsinfo.

 

Youtube

Fredrik Persson som är en av våra duktiga tävlingsförare har filmat ett varv på endurospåret med en hjälmkamera. Häng med Fredrik på ett varv i det "nya" spåret.

Filmklipp från endurospåret.

 

Förbud

All "friåkning" är strängt förbjudet runt våra arrenderade spår. Vi arrenderar bara själva spåret, inte marken runt omkring.  All åkning skall ske på endurospåret och innanför dess banmarkeringar. Vid avsaknad av banmarkeringar utgör spårets ytterkanter banmarkering. Vi tillämpar Swemos SR för Enduro i den här frågan. Läs stycke 4.16.2 i SR för Enduro, för klarhet i frågan.

Gå in på Swemo.se och läs i specialreglementet för Enduro. Vid oklarheter kontakta Lagledaren.

 Överträdelse kan medföra stränga påföljder i form av avstängning, uteslutning och spärrad licens.  

 

 Vid frågor kontakta:

 Patrik "Palle" Karlsson, 070-328 81 45, 

 

Med vänlig hälsning

Uppdaterad: 21 OKT 2017 19:59

Kontakt Endurosektionen

Patrik Karlsson
070 - 328 81 45
This is a mailto link