Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


I Ystads Fäktklubb vill vi bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Vi vill poängtera att idrott och droger inte hör ihop. Vi verkar därför för en drogfri idrottsverksamhet. Vi hoppas också att föräldrar ska känna ett stöd i vår policy. De ska känna sig trygga när deras barn deltar i klubben aktiviteter. Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping.

Genom klubbens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I klubben blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet som klubben ger sitt viktigaste bidrag i kampen mot drogernas skadeverkningar.

Riktlinjer gällande tobak

  • Snusning och rökning får inte förekomma bland barn och ungdomar under idrottsverksamhet (träning, match, träningsläger o s v).
  • Det är inte tillåtet för ledare och utövare att röka när man bär fäktkläder eller kläder märkta med Ystads Fäktklubb. Det är viktigt att förstå att man uppfattas som representant för klubben när man bär dessa kläder.

Om någon av föreningens medlemmar bryter mot någon av dessa riktlinjer genomförs enskilt samtal med medlemmen där vi informerar om föreningens regler och varför rökning inte är tillåtet. Upprepas rökningen tas kontakt med föräldrarna i de fall medlemmen inte är myndig.

Ansvarig för åtgärderna är ledarna för respektive arrangemang eller grupp.

Vuxna bör föregå med gott exempel. Det är därför bra om vuxna är restriktiva med sitt eventuella tobaksanvändande i samband med föreningens verksamheter.

Riktlinjer gällande alkohol

  • Bruk av alkohol får ej förekomma i samband med någon form av barn- eller ungdomsverksamhet.
  • Det är inte tillåtet att bruka alkohol i samband med föreningens verksamheter (träning, tävling, träningsläger o s v)
  • Det är helt förbjudet att uppträda påverkad iklädd föreningens kläder eller fäktkläder.

Om dessa regler bryts påtalas i ett enskilt samtal vilka riktlinjer som gäller i föreningen och vilka risker som alkoholanvändande innebär. Om medlemmen är omyndig deltar föräldrarna i samtalet. Vid upprepning kan avstängning bli följden.

Ansvarig för åtgärderna är ledarna i respektive arrangemang eller grupp.

Ledare, tränare och andra vuxna aktiva medlemmar i Ystads Fäktklubb ska vara ett gott föredöme för våra barn och ungdomar. Om vi upptäcker att någon av föreningens ledare använder alkohol i samband med föreningens verksamheter är det styrelsens ansvar att prata med ledaren.

Riktlinjer gällande doping

För all verksamhet inom svensk fäktning gäller Idrottens dopingreglemente som fastställs av Riksidrottsmötet. Skulle det komma fram att någon i föreningen nyttjat förbjudna preparat inleds ett enskilt samtal med den aktive. Är medlemmen omyndig kallas även föräldrarna till detta samtal. Medlemmen avstängs också omedelbart. Det bör påpekas att doping kan vara olaglig och kontakt kan behöva tas med polis/sociala myndigheter.

Ansvariga för åtgärderna är ledarna i respektive arrangemang eller grupp. Styrelsen ska meddelas.

Riktlinjer angående narkotika

Narkotikahantering är ett lagbrott. Om det kommer fram att någon i föreningen nyttjat narkotika inleds ett enskilt samtal med medlemmen, om denne är omyndig tas kontakt med föräldrarna. Kontakt tas även med polis/sociala myndigheter.

Ansvariga för åtgärderna är ledarna i respektive arrangemang eller grupp. Styrelsen ska meddelas.

Spridning av drogpolicyn

Föreningens drogpolicy ska läsas och signeras av samtliga tränare, ledare och styrelsemedlemmar. Medlemmarna ska informeras vid medlemsmöten, dessutom finns informationen på föreningens hemsida.

Ansvariga för att följa upp drogpolicyn är alla ledare och tränare, det yttersta ansvaret har styrelsen.

Det är viktigt att drogpolicyn inte bara blir ett papper. Den bör uppdateras varje år och delges vid årsmötet. Det åligger styrelsen att uppmuntra till vidareutbildning inom detta område. Det är väsentligt att kunskaperna hos tränare, ledare och medlemmar om drogproblematiken ökar och hålls aktuell.

(antagen vid styrelsemöte 2018-12-06)

Uppdaterad: 26 JAN 2019 11:27 Skribent: Hans Wahl

 

 

Postadress:
Ystads FK - Fäktning
Pilgränd 3
27142 Ystad

Besöksadress:
Pilgränd 3
27142 Ystad

Kontakt:
Tel: 0701110093
E-post: This is a mailto link

Se all info