Hoppa till sidans innehåll

DrogPolicy


Drogpolicy

Ystad Skyttegilles (Ysg:s) Antidrogpolicy

Bakgrund

Ystad Skyttegille är en ideell idrottsförening där vi vill att våra unga utvecklas både sportsligt och som enskilda individer. Som idrottsförening vill vi påverka våra unga på ett positivt sätt så att de får en trygg och sund uppväxt och i framtiden blir goda, hälsosamma välmående samhällsindivider.

För att denna påverkan ska bli så positiv som möjligt krävs goda förebilder. Vi vill, och arbetar för, att alla vuxna kring de aktiva i klubben ska vara ett bra föredöme. Både styrelse, ledare/funktionärer och föräldrar är viktiga förebilder för ett hälsosamt och bra liv för såväl kropp som själ. Det är viktigt att vi som idrottsklubb går före och visar vägen för våra barn och ungdomar när det gäller attityden mot ett drogfritt liv och en bra idrottsmiljö.
Vi inom Ysg arbetar aktivt för att idrott och hälsa, tillsammans, blir en naturlig del av ett positivt sammanhang för våra aktiva.

En policy i vår förening ska vara ett levande dokument med riktlinjer som ska fungera som en guide i verksamheten. Den ska finnas som ett stöd för både aktiva och ledare.

Vår antidrogpolicy bidrar till att visa var vi står i dessa frågor i vår förening både här och nu och i framtiden.
Genom vår antidrogpolicy vill vi förmedla till alla berörda att idrott och droger inte hör ihop och att vi har ett hälsosamt perspektiv i vår tanke om idrott.
I vår förening har ledare rapporteringsskyldighet till styrelsen om drogproblem/doping upptäcks. I övrigt har alla människor anmälningsplikt om man misstänker att någon underårig far illa.
En av våra styrelsemedlemmar är utsedda till att vara ytterst ansvariga för vad som berör vår policy och vår handlingsplan. Arbetet kring vårt levande dokument kommer att lyftas till diskussion vid styrelsemöten, föräldramöten och naturligtvis med de aktiva. 

Definitioner

Vår antidrogpolicy innefattar tobak (rökning och snusning), alkohol, narkotika och dopingpreparat.
Med vuxna menar vi här alla vuxna som i någon form har ett aktivt deltagande i vår klubb, så som styrelse, ledare, funktionärer, föräldrar eller annan vuxen med andra ansvarsområden kring våra ungas idrottande.

 

Grundläggande

För våra unga upp till 18 år gäller förbud enligt lag för bruk av alkohol och tobak.
Enligt lag är narkotika och doping förbjudet för alla, så även för vår idrottsförening.
Det är inte tillåtet för några av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.

 

För alla under 18 år

Gäller nolltolerans för tobak och snus, alkohol, narkotika och dopingpreparat
Om detta inte skulle efterlevas samtalar ledaren först och främst med den aktive och dennes föräldrar. Upprepas handlingen kan styrelsen besluta om tidsbestämd avstängning av tävling och/eller träning. De som är ytterst ansvariga för unga under 18 år är dock deras föräldrar.

 

För de som är över 18 år

Arbetar vi även här för en nolltolerans i samband med verksamheter i föreningens regi. Skulle någon över 18 år bryta mot policyn sker samtal med den berörda om detta och vid upprepning kan styrelsen bestämma om avstängning.

 

Alkohol

Åldersgräns för köp på systembolag är enligt svensk lag 20 år. I vår klubb ser vi det som självklart att vuxna över 18 år ska föregå med gått exempel och inte nyttja alkohol i samband med träning och tävling.
Vid resor, träningar, tävling eller läger skall inte alkohol förtäras av medlemmar

 

Skulle någon komma till en föreningsaktivitet påverkad av alkohol avisas denne och samtal ska så snart som möjligt ske i anslutning till händelsen. Det är viktigt att alla ungdomar och vuxna är tydliga och bra förebilder.

 

Narkotika och doping


All bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjuden enligt svensk lag, så även inom idrottsföreningens verksamhet.

Vid medicinskt bruk av föreskrivna narkotikaklassade preparat skall den aktive alltid redovisa sådant bruk för sin ledare så eventuell dispensansökan kan göras. En dispensansökan gör den aktive tillsammans med en ledare. Den aktive är själv ansvarig att titta efter i "röda listan"om dennes läkemedel klassas som dopingmedel.

 

Om vi misstänker att dessa föreskrifter inte följs agerar vi på följande sätt:

• Enskilt samtal med medlemmen (föräldrakontakt om personen är under 18 år)
• Kontakt med Skånes Skyttesportsförbund för hjälp med dopingkontroll.
• Eventuell kontakt med myndighet och polis.
• Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder. Ansvarig för detta är styrelsen.

 

Aktiviteter som gör att vi höjer vår kompetens.

Vid varje styrelsemöte/årsmöte har vi drogpolicyn som en egen punkt, den ses över och vid behov revideras. Det kommer att anordnas sammankomster uppmaning att besöka informations möten/mässor typ ungdomsmässan.

 

Genom att regelbundet informera och lägga fokus på ett drogförebyggande arbete gör vi ett aktivt val. Vi i Ysg vill hjälpa och stödja våra barn och ungdomar till ett hälsosamt och njutbart liv. Genom att prata om konsekvenserna av att nyttja någon av drogerna och hur det påverkar kroppen, vill vi vägleda våra unga till ett sunt liv och sportslig utveckling.

Med hjälp av denna antidrogpolicy arbetar vi för en trygg miljö för våra medlemmar och de som finns i deras närhet.

 

Styrelsen i Ystad Skyttegille mars 2009

 

 

Uppdaterad: 18 NOV 2009 11:17 Skribent: Roger Nilsson

Stöd vår förening & anslut dig
till vår förening hos Svenska Spel.

Tävlingskalendern

 

Sponsorer:

 Sparbanken Syd logga

 

YAlogotype

E-post till webmaster

besöksräknare 

Postadress:
Ystads SG - Skyttesport
Roger Nilsson, Saritslövsvägen 43
27433 Skurup

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info