Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Ystads Sportklubb som bildades 1932 är en ideell idrottsförening i Ystads kommun. Vår verksamhet utövar amatörboxning. Vi har ungdomar från 7 år och uppåt. Kamratskap, gemenskap och utveckling är tre viktiga hörnstolpar i vår verksamhets idrottsutövning. Vi ledare i föreningen skall vara ett föredöme för dem ungdomar vi fostrar och det är därför viktigt hur vi agerar och uppträder när vi representerar vår förening. Syftet med vår drogpolicy är skapa riktlinjer som skall hjälpa aktiva, ledare och föräldrar att finna stöd och trygghet. Följande riktlinjer har Ystads Sportklubb antagit emot Dopning, Alkohol, Narkotika och Tobak.

Dopning och narkotika

Allt bruk och hantering av narkotiska preparat är förbjuden enligt svensk lag.
Ystads Sportklubb tillåter inte att aktiva eller ledare använder narkotika eller prestationshöjande medel. Skulle vi i Ystads Sportklubbs verksamhet upptäcka att någon boxare/ledare använt eller hanterat narkotika eller dopingpreparat har vi följande handlingsplan:
 

 • Styrelse/ledaresamtal och föräldrakontakt om boxaren är under 18 år.
 • Kontakt med sociala myndigheter och polisanmälan.
 • Kontakt med Svenska Boxningsförbundet för hjälp med dopningkontroll.
 • Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.


Det är styrelsens ansvar i första hand att dessa regler följs men även ledarna i
föreningen har ett stort ansvar för att vara uppmärksamma och rapportera till styrelsen.
Medlemmar skall från och med höstterminen 2013 signera dokument i samband med inskrivning att det mottagit Drogpolicy och tagit del av informationen.

Alkohol

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att nyttja alkohol. Det är 20 års gräns för att få köpa ut på systembolaget. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att någon bryter mot denna regel har vi följande handlingsplan:
 

 • Ledarsamtal med boxaren och föräldrakontakt.


Ansvaret för att denna regel följs är ungdomarnas, styrelsens och ledare. Som ledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en god förebild för sina ungdomar. Vi har därför följande regler:
 

 • Du får ej dricka alkohol eller vara bakfull i samband med träning och match eller när du står till föreningens förfogande.
 • Dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens klubbdräkt eller andra kläder.


Om vi upptäcker att någon av våra äldre boxare/ledare bryter mot denna regel har vi följande handlingsplan:
 

 • Styrelse/ledarsamtal med den berörde.
 • Om förseelsen upprepas stängs ledaren av från sitt ledaruppdrag med omedelbar verkan.


Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsen.
 
Tobak


Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt Svensk lag är åldersgränsen 18 år för att köpa tobak. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning eller match. Om vi upptäcker att någon under 18 år bryter mot denna regel har vi följande handlingsplan:
 

 • Samtal med berörd och föräldrakontakt.


Det är viktigt att tänka på sitt ansvar som ungdomsledare att hantera tobaksbruk med omdöme inför andra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter agerar vi på följande sätt:
 

 • Styrelsesamtal med den berörde.


Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

Styrelsen är ansvarig för att drogpolicyn utvärderas och vid behov uppdateras årligen. Styrelsen skall vid styrelsemöte under särskild punkt behandla frågor eller information angående doping och droger

Alla ledare ska få information om policyn i samband med att man får ett ledaruppdrag. Boxare och föräldrar informeras om policyn av respektive ledare minst två gånger om året i samband med inskrivning per termin och vid föräldrar möte.

Policyn finns tillgänglig på hemsidan, träningslokalen samt i klubblokalen.

Vi kommer att vid varje årsmöte att ha en särskild punkt där vi redogör för vår
drogpolicy för såväl nya som gamla medlemmar.

Ystad - Januari 2016
Ystads Sportklubb
Styrelsen

Uppdaterad: 01 NOV 2017 22:00 Skribent: Sussie Nilsson


Banner_liggande

 

ÖPPETTIDER
TRÄNINGSTIDER
PRISER
DROGPOLICY

 

 

 

 

 

 


Personlig träning


pt-armand190

 

 

Guldsponsorer

sps

 

 

 

logo_antidant

 

Postadress:
Ystads SK - Boxning
Ystad Sportklubb, Björnstjernegatan 11
27100 Ystad

Besöksadress:
Ystads Sportklubb, Björnstjernegatan 11
27139 Ystad

Kontakt:
Tel: +46708328775
E-post: info@ystadssportklub...