Hoppa till sidans innehåll

Hamnen och kommunen


Januari 2013

Styrelsen har dels under hösten 2012, dels den 22 januari 2013 träffat kommunledningen och diskuterat frågor rörande småbåtshamnens förvaltning och framtid. Vid båda tillfällena uttalade kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Kristina Jönsson (numera Bendz), klart att kommunen efter vidtagna och pågående renoveringsarbeten i småbåtshamnen avser att fortsättningsvis förvalta hamnanläggningen i egen regi och att det därmed, i motsats till vad som tidigare utskickats, inte föreligger några planer på att upplåta småbåtshamnen till utomstående aktör. Vid det första av sammanträffandena deltog även ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden, Tommy Andersson, som då var av samma uppfattning. Självfallet kan inte uteslutas att ett sådant politiskt ställningstagande i en framtid kan komma att omprövas. Kommunalrådet välkomnade vid båda sammanträffandena YSS intresse av att i sådant fall genom ett fristående hamnbolag med förebild från hamnar i Limhamn m.fl. orter överta ansvaret för småbåtshamnens förvaltning.

När det gäller båtuppställningsplanen vid småbåtshamnen, som vintertid används för uppställning av båtar och sommartid för uppställning av husbilar m.m., framhöll kommunalrådet att vinteruppställningen av båtar på sikt måste komma att ske på annan plats. Beskedet är besvärande men i sig föga förvånande då det under de senaste 25 åren från tid till annan har återkommit i olika skepnader. Skälet uppgavs nu vara att den nuvarande båtuppställningsplanen av allmänheten, företrädesvis sommartid, uppfattas som ett oordnat upplag för skrot och annan bråte. YSS framhöll det som självklart att YSS och kommunen har ett gemensamt intresse av att god ordning råder på båtuppställningsplanen. Något konkret alternativ till den nuvarande uppställningsplanen har tidigare inte funnits och finns heller inte för närvarande. Kommunens besked ger dock YSS all anledning att i första hand verka för fortsatt vinteruppställning av båtar vid hamnen, något som kräver iakttagande av god ordning, och i andra hand få möjlighet att påverka placering och utformning av en alternativ båtuppställningsplats. Ansvarsfördelningen vad gäller den nuvarande planen mellan å ena sidan Ystads kommun, såsom markägare och genom respektive båtplatsavtal upplåtare av planen för vinteruppställning av båtar, och å den andra YSS, som sedan länge haft kommunens uppdrag att fördela tillgängliga landplatser, bör under alla omständigheter ses över för tiden fram till dess en annan lösning föreligger.

Till säkerställande av YSS möjligheter att, med utgångspunkt i såväl föreningens verksamhet som båtägarnas intressen, påverka kommunens beslutsunderlag i frågor rörande småbåtshamnen framförde YSS vid dessa sammanträffanden en önskan om ett återkommande forum för meningsutbyte med kommunens ledning i dessa frågor, såväl på politisk som på tjänstemannanivå, i syfte att därigenom bereda YSS och majoriteten av hamnens brukare tillfälle till synpunkter i sådan tid att dessa kan beaktas innan beslut fattas. Kommunalrådet välkomnade initiativet och lovade att återkomma.

Vidare har olika underhandskontakter med kommunens verkställande tjänstemän förekommit under hösten. Vid dessa har framkommit att kommunen under våren 2013 avser att fullfölja den påbörjade renoveringen av småbåtshamnen genom anläggande av nya gästbryggor och av en spolplatta vid upptagningskajen för omhändertagande av miljöfarliga färgrester. I anslutning till spolplattan planeras en kombinerad mast- och båtkran med en lyftkapacitet om 7 ton, ett önskemål som länge förelegat från YSS sida.

Styrelsen

Uppdaterad: 03 FEB 2013 19:38 Skribent: Pehr Ola Pehrsson

imagezdmxm.png

HamelSails logo

 

image44gxb.png

 

imageywdym.png

 

image0rmtq.png

 

imagedz0cb.png

 

Ystad Skeppshandel

 

imagejjtt.png

 

imagepet94.png

 

 

Postadress:
Ystads SS - Segling
c/o Pehr Ola Pehrsson, Kupolgatan 8
27136 Ystad

Kontakt:
Tel: 041114859
E-post: This is a mailto link

Se all info