Hoppa till sidans innehåll

Drifandis Årsmöte 2020

22 JAN 2020 21:27
Drifandis årsmöte 2020 äger rum på Åmålstravet den 16 februari kl 16-18:30. Möteslokalen är i restaurangen. Medlemmar hälsas varmt välkomna
 • Uppdaterad: 22 JAN 2020 21:27

Mötet inleds med en kort presentation av anläggningen och möjligheter att ställa frågor kring denna (Iia Abenius, Åmålstravet deltar på denna punkt) ca 16-16:20

Därefter får vi lära oss mer om Ryttaryoga. Yogainstruktör Camilla visar oss övningar som hjälper oss bli en bättre och smidigare ryttare ca kl 16:20 -17

Därefter blir det fika och årsmöteshandlingar enligt SIF:s stadgar

Dagordning Drifandi Islandshästförenings årsmöte 2020

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. Följer den stadgarna
 4. Godkännande av föredragningslista - Övriga frågor till punkt 16 kan här anmälas av mötets deltagare
 5. Röstlängd gås igenom och fastställs.  Förslag på röstberättigade är alla som betalt in sin medlemsavgift för 2020 senast 200212 (ej stödmedlemmar) 
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Styrelsen redovisar gångna årets verksamhetsberättelse
 8. Kassören redovisar styrelsens förvaltning och revisorerna går igenom revisionsberättelsen  
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Redovisning av och fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2020
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. Inga motioner inkomna
 12. Fastställande av medlemsavgifter 2021. Beslutet gäller den del som lokalklubben Drifandi får behålla.
 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen- För 2019 har styrelsen bestått av sju personer och tre ersättare
 14. Valberedningen redovisar sitt förslag och val görs.  Val av ordförande på 1 år, Kassör på 2 år samt ledamöter (hälften väljs vartannat år) samt ersättare på 1 år. Valberedning och revisorer väljs på 1 år  
 15. Ombud/representanter till riksmötet lördag 28/3-20 kl 10-12:30 i Bromma samt ombud till Vesturs distriktsårsmöte på Säve Söndag 8/3-20 kl 16-18
 16. Övriga frågor samt de som tillkommer genom punkt 4
 • Mötet inleddes med information och frågestund om anläggningen
 • Möjligheter att bidra med ett mindre sponsringsbidrag 

     17. Mötet sammanfattas och avslutas

Skribent: Malin Rahm

 

Postadress:
Drifandi - Islandshäst
Illesäter 2 Svingån
45897 Högsäter

Kontakt:
Tel: 0738220896
E-post: This is a mailto link

Se all info