Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser Pärk


Tävlingsbestämmelser i pärk                                                         Även som PDF här!

Stångaspelen 2018

1. Tävlingsregler pärk antagna 1998-03-19 och senast reviderade 2015-04-23 tillämpas.
2. Anmälan ska göras enligt de regler som utges i inbjudan, i anslutning ska anmälningsavgift betalas.
3. Pärk spelas i olika Discipliner, frampärk herrar, frampärk damer, bakpärk herrar, bakpärk damer, bakpärk mix, bakpärk Gubbar, bakpärk Källing och ungdomspärk. Mixade lag tillåts i herrar klass IV, rekryt, ungdomspärk Sårkar och Ban klasserna. Spelare får representera en förening i respektive disciplin.
4. Laguppställning ska lämnas före spelstart i samband med utkvittering av pärkboll, där även reserver namnges. Laguppställning kan kompletteras hela den dag som laget spelar. Samtliga spelare som representerat ett lag ska anges i lagets laguppställning. Lag som spelat med ej angiven spelare i laguppställning kan, kan efter inlämnad protest tilldömmas förlust av match enligt regler om WO.
5. Lån av spelare för herr och dam pärk: Spelare 16 år eller yngre får fritt användas inom föreningen. Spelare tillhör en förening per disciplin. Spelare får endast delta i ett lag per dag (fredag-lördag räknas som en dag). Enlagsföreningar får vid behov låna en spelare från annan enlagsförening. Spelare som representerat två olika lag i samma disciplin vid Stångaspelen 2017 får endast representera ett lag vid Stångaspelen 2018. Om spelare dubblerar även år två, kan efter inlämnad protest samtliga lag han representerat 2018 tilldömas förlust av matcher som denne deltagit i enligt regler om WO.
6. Ungdomsspelare. I ungdomspärk får en överårig spelare användas, denne spelaren får endast vara året äldre. Överårig spelare får ej nyttjas som pärkkarl. I Ban klass ska spelare vara född 2008 eller yngre, viktigt är att så många spelare som möjligt ska få vara med. Överårig i banklass regleras lagen i mellan.
7. Åldersgränsen för Gubb- & Källinggklassen är satt till 48 år och uppåt för samtliga i laget.
8. Upp och nedflyttning efter fullgjort spel framgår av separat information på kortsidan av tävlingssekretariatet.
9. Mixboll lånas i sekretariatet. Vilken boll som ska användas ska pärkkarlarna i respektive lag komma överens om innan spel. Om man ej kan komma överens bestämmer domaren. Max fyra herrar på plan samtidigt.
10. Fotbollsskor och konstgrässkor är inte tillåtet.
11. Deltagande pärklag har domaransvar enligt spelprogram. Ansvar gäller från klass II till rekryt för både damer och herrar, samt i ungdomsklasserna. Ansvarigt lag för dömning av respektive match skrivs ut i spelprogrammet. Ansvaret innebär att lag är skyldigt att ordna domare (lagmedlem eller utomstående) till dessa matcher. Lagen i damer klass I frampärk, dömer damer klass II frampärk lördag och söndag. Mästarklass och klass I döms av fasta domarkåren. Spel och domaruppgift kan tyvärr sammanfalla, varje lag har normalt två domaruppgifter per disciplin. Kontrollera i god tid och byt ev. med annat lag. Tävlingsledningen tillhandahåller ej domare. Lag som underlåter att lösa sin domaruppgift kan uteslutas, samt nekas deltagande i Stångaspelen nästföljande år. Domaransvarig i varje lag ska anges, personen kommer att fungera som kontaktperson i frågor som rör domaransvaret.
12. Lag som utan godtagbart skäl ej kommit till spel på rätt plan senast 15 min. efter utsatt tid lämnar WO.Max 15 minuters paus mellan matcher (vid dubbelmatch) inkluderar förflyttning till ny plan.
13. Regler om WO: Ett beslut om WO fattas alltid av tävlingsledningen. Vid beslut om WO räknas resultatet enligt följande: För förlorande lag 0-40,0-40. För vinnande lag 40 – 20, 40 – 20. Om beslut fattas om WO i mer än en match för samma lag, räknas tabellen i gruppen om, WO laget utesluts och samtliga deras matcher tas bort. Lagens domaransvar kvarstår alltid.
14. Priser: Sju priser utdelas till lag som erhåller pris. I klass mästare och klass I utges pris till 3 lag. I klass II till klass IV utges pris till 2 lag per grupp och i rekryt utges pris till 1 lag per grupp. Prisutdelning i Klass M och I sker på lördagskvällen. Samtliga övriga klasser så fort gruppen är färdigspelad. I ungdomsklass erhåller samtliga deltagare pris. Prisutdelning för ungdomar sker när samtliga grupper i samma åldersgrupp är färdigspelade. Detta kommer att meddelas av tävlingsledningen. Samtliga resultat fastställs slutgiltigt av tävlingsledningen efter sista tävlingsdag.
15. Vid inlämnande av protest, skall den vara skriftlig och undertecknad av pärkkarl. Protest ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 15 minuter efter matchslut. Protestavgift på 300 kronor erläggs samtidigt som protest inlämnas. Godkänns protesten, återbetalas avgiften.
16. Övrigt - Lagnamn bör ha geografisk anknytning till lagets hemort. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra namn som Tävlingsledning finner olämpliga. (Kultur- och traditionsbevarande skäl). Var noga med stavningen gällande lagnamn och pärkkarlar.
Fotografering av lag är obligatoriskt och laget samlas efter sista match för fotografering vid pärkkansliet.
Webbsändning av pärkmatch kan föranleda att tävlingsledningen flyttar matcher, för att erbjuda publik matcher i högre klass.
17. Tävlingsledningen har rätt att fatta separata beslut utanför tävlingsbestämmelserna.


Tävlingsledningen

Uppdaterad: 03 JUL 2018 09:15
Skribent: Per-Ola Nilsson
Epost: Adressen Gömd

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gräsroten

Postadress:
Föreningen Gutnisk Idrott - Varpa
Box 1030
62121 Visby

Kontakt:
Tel: 0498-207067
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Vi är stolta att presentera:

 Huvudsponsorer 2018_2

 

Samarbetspartners 2018