Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte för verksamhetsåren 2018-2019

02 FEB 2020 22:05
Välkommen till årsmöte Söndagen den 2020-01-26 kl 18:00 på Pool & Game
  • Uppdaterad: 02 FEB 2020 22:05

Styrelsen hälsar alla medlemar välkommna till årsmöte på Pool & Game på storgatan 32 87130 Härnösand söndagen den 2020-01-26 kl 18:00. Årmötet kommer att behandla både 2018 och 2019:s verksamhetsår, ekonomisk redovisning samt valberedningsförslag finns att ta del av på Pool & Game 2 veckor före mötet. Välkommna!

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av föredragningslista

§ 7 Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 8 Behandling av revisionsberättelse

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

§ 13 Val av

a)     ordförande på två år

b)     ledamöter på två år

c)     suppleant på ett år

d)     revisor jämte suppleant på två år

e)     valberedning på två år

f)      ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

§ 14 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6

§ 15 Mötes avslutande

Skribent: Magnus Boström
E-post: Adressen Gömd

Juniorkurs

Postadress:
Hernösands BK Pool - Biljard
Storgatan 32
87130 Härnösand

Kontakt:
Tel: 0706741752
E-post: gorgen.bjorklund@hot...

Se all info