Hoppa till sidans innehåll

Vår värdegrund


Piteå IF Friidrott har en grundsyn som bygger på glädje och respekt. Vi arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer. Det ska finnas plats för alla, oavsett ålder, kön, fysiska förutsättningar, ras, etnisk bakgrund, politisk åsikt eller sexuell läggning. Piteå IF Friidrott arbetar mot användning av doping och droger. Idrottsligt utbildar vi självständiga mångkampare till dess att motsatsen är bevisad för att bibehålla en allsidig träning och möjligheter utifrån ålder och skademässiga utvecklingsfaser.

Glädje & Gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi känner lust i det vi gör på alla plan i föreningen, må bra och prestera mera. 

Demokrati & Delaktighet innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Praktiskt sker detta i ett gott samarbete mellan styrelse, tränarteam och träningsgrupper.

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att alla håller sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

All verksamhet inom Piteå IF Friidrott ska präglas av ömsesidig tillit, respekt, öppenhet och delaktighet. Därför får ingen, varken ledare eller aktiv, utsätta någon annan för särbehandling varken negativ eller positiv, trakasserier eller diskriminering. Varje medlem skall kunna verka inom föreningen utan att drabbas av fysisk och/eller psykisk ohälsa.

Om någon upplever sig utsatt för exempelvis kränkande särbehandling ska denne med förtroende kunna vända sig till sin ledare eller någon styrelserepresentant för att få hjälp.

För att på ett bra sätt arbeta med dessa frågor är det av yttersta vikt med förebyggande arbete och att uppmärksamma och åtgärda tidiga signaler. Lyft upp till samtal det du ser eller upplever.

Lika behandling betyder att trakasserier och diskriminering av någon på grund av kön, social och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder samt övriga eventuella diskrimineringsgrunder INTE ska förekomma inom Piteå IF Friidrott.

Diskriminering definieras enklast som ”olika behandling av lika fall” dvs. att en person blir sämre behandlad än någon annan i en liknande situation. Om diskrimineringen sker på grund av kön, etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning är den dessutom olaglig. Det gäller både direkt och indirekt diskriminering.

Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vår handlingsplan för detta är att i nära dialog direkt ta upp sådant om det uppkommer och utifrån situationen på ett anpassat sätt hantera det på bästa sätt. 
Se även under rubriken Krishantering.

Detta dokument utvärderas årligen inför Piteå IF Friidrotts årsmöte och justeras vid behov. 
Senast uppdaterad 2020-03-19

Uppdaterad: 17 JAN 2018 14:59 Skribent: Peter Ridderstråle
Epost: Adressen Gömd

Vi stödjer PIF Friidrott

 

  


 

 

  BDX_Logotype

Reklam och Skylt

PSH_LOGO_färg

Sparbanken Nord

 

  Vi är certifierade som

  

Postadress:
Piteå IF Friidrott - Friidrott
c/o Peter Ridderstråle, Pitsund 51
94491 Hortlax

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info