Hoppa till sidans innehåll

Den svenska idrottsrörelsen


Svensk idrott utgörs av drygt 20 000 idrottsföreningar som är organiserade inom 71 olika
Specialförbund (SF) under Riksidrottsförbundet (RF). RF-stämman är idrottens högsta beslutande organ, idrottens ”riksdag”, och hålls i maj/juni vartannat ojämnt år (där samtliga SF har rösträtt). RF-stämman beslutar bl.a. om en för idrotten gemensam verksamhetsinriktning och viktiga gemensamma policyfrågor. Stämman väljer också Riksidrottsstyrelse (RS) och en del andra gemensamma organ.

Riksidrottsförbundet (RF)
Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda de 71 specialidrottsförbunden i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Specialidrottsförbund (SF)
Sveriges SF är oberoende organisationer som är ansvariga för sin specifika idrott. Exempel
på SF är Svenska Handbollsförbundet.

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
Ett SDF organiserar sin idrott i ett distrikt /på regional nivå och Sverige är indelat i 13 st handbollsdistrikt. Exempel på SDF är Stockholms Handbollförbund.

Distriktsidrottsförbund (DF)
Ett DF är Riksidrottsförbundens regionala kontor. Sverige är uppdelat i 21 distrikt med ett
DF i varje. Ett DF:s uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Exempel på
DF är Stockholms Idrottsförbund.

SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna är svensk idrotts eget studieförbund som arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. På den regionala och lokala nivån av sin verksamhet ansvarar SISU:s 19 distrikt för samarbete med specialdistriktsförbunden och idrottsföreningarna.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
SOK:s huvuduppdrag är att organisera och genomföra Sveriges deltagande i de Olympiska
Spelen (OS).

Struktur och beslutsordning
Svenska Handbollförbundet (SHF) leds av en styrelse bestående ledamöter och en ordförande. Förbundets stadgar utgör stommen/skelettet i förbundets verksamhet. Årsmötet är
förbundets högst beslutande organ och hålls varje år i augusti. Rösträtt på Årsmötet har alla distriktsförbund.
SHF har är i sin tur uppdelat i ett antal kommittéer och arbetsgrupper som var för sig ansvarar för förbundets olika verksamhetsområden. SHF har även ett kontor som är beläget i Stockholm med ett antal anställda som på uppdrag av sina respektive kommittéer utför det dagliga arbetet.

Sverige är indelat i 13 distrikt (SDF), vilka är en viktig del i förbundets arbete. Varje SDF har samma beslutsordning som SHF och även ett antal kommittéer kopplade till sig och i de flesta fall även anställda som sköter den dagliga verksamheten.

Uppdaterad: 28 DEC 2017 13:04 Skribent: Nicklas Brunlöf
Epost: Adressen Gömd

___________________________

Postadress:
Södertälje HK - Handboll
Flugfiskegatan 1p
15259 Södertälje

Kontakt:
Tel: 0707456508
E-post: This is a mailto link