Hoppa till sidans innehåll

Kallelse

09 JAN 2021 08:00
Uppdaterad med årsmöteshandlingar nedan.
Styrelsen för Västergötlands Cykelförbund kallar härmed till årsmöte.
 • Uppdaterad: 18 JAN 2021 10:58

Årsmötet hålls lördagen den 6 februari kl 10:00.

Årsmötet kommer äga rum via Zoom, och därför krävs anmälan i förväg för att kunna delta. Länk till mötet har gått ut till de som anmält sig. Kontakta oss på VCF om du vill delta men inte har fått länken.

Årsmöteshandlingar

Anmälda deltagare

 

Dagordning för VCFs årsmöte den 6:e februari 2021, kl 10:00

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän
 7. Val av två rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 12. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 13. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år
 14. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
 15. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
 16. Val av valberedning (ordförande + två ledamöter) för en tid av ett år
 17. Val av ombud till RF-SISU Västra Götalands årsmöte
 18. Val av ombud till SCFs Förbundsmöte
 19. Fastställande av avgifter för år 2022
 20. Fastställande av rambudget för räkenskapsåret
 21. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 22. Mötets avslutande
Skribent: Styrelsen
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Västergötlands Cykelförbund
Rehn, Annie Buscks gata 9D
457 72 Grebbestad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: vastergotlandscf@scf...

Se all info