Hoppa till sidans innehåll

Dagordning årsmöte

01 FEB 2017 12:01
 • Skapad: 01 FEB 2017 12:01

Dagordning för VCF årsmöte 2017

Tisdagen  2017-02-21

Vara Folkhögskola

 1. Mötets öppnande

 2. Upprop

 3. Fastställande av föredragningslista för mötet

 4. Fråga om mötets behöriga utlysning

 5. Val av ordförande för mötet

 6. Val av sekreterare för mötet

 7. Val av två justeringsmän

 8. Val av två rösträknare

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse

 10. Styrelsens förvaltningsberättelse

 11. Revisorernas berättelse

 12. Fråga om ansvarsfrihet för Vcf – styrelsens förvaltning

 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

 14. Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

 15. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år

 16. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år

 17. Val av kommittéer

 18. Val av valberedning (ordf+två ledamöter)

 19. Val av ombud till VIF:s och SISU:s årsmöte

 20. Val av ombud till SCF:s årsmöte

 21. Fastställande av avgifter för år 2017

 22. Fastställande av rambudget för räkenskapsåret

 23. Behandling av (motioner) som getts in i den ordning som anges i

        2 kap. 2 § samt av Vcf – styrelsens förslag

 1. Mötets avslutande

Skribent: Madelene Olsson
Epost: This is a mailto link

World Cup i Vårgårda

 Svart sportsonlogga 2020

 

Bioracer loggo

 

Postadress:
Västergötlands Cykelförbund
Rehn, Annie Buscks gata 9D
457 72 Grebbestad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info