Hoppa till sidans innehåll

Dagordning för årsmöte 2018

17 FEB 2018 10:03
  • Skapad: 17 FEB 2018 10:03

Dagordning för VCF årsmöte

Onsdagen 2018-02-28 i Vara Folkhögskola

  1. Mötets öppnande
  2. Upprop av närvarande klubbar
  3. Fastställande av föredragningslista för mötet
  4. Fråga om mötets behöriga utlysning
  5. Val av ordförande för mötet
  6. Val av sekreterare för mötet
  7. Val av två justeringsmän
  8. Val av två rösträknare
  9. Styrelsens verksamhetsberättelse

10.Styrelsens förvaltningsberättelse

11.Revisorernas berättelse

12.Fråga om ansvarsfrihet för Vcf – styrelsens förvaltning

13.Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

14.Val av två styrelseledamöter för en tid av två år

15.Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år

16.Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år

17.Val av kommittéer

18.Val av valberedning (ordf+två ledamöter)

19.Val av ombud till VIF:s och SISU:s årsmöte

20.Val av ombud till SCF:s Förbundsmöte

21. Fastställande av avgifter för år 2018

22. Fastställande av rambudget för räkenskapsåret

23. Behandling av (motioner) som getts in i den ordning som anges i

         2 kap. 2 § samt av Vcf – styrelsens förslag

24. Mötets avslutande

Skribent: Madelene Olsson
Epost: This is a mailto link

World Cup i Vårgårda

 Svart sportsonlogga 2020

 

Bioracer loggo

 

Postadress:
Västergötlands Cykelförbund
Rehn, Annie Buscks gata 9D
457 72 Grebbestad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info