Hoppa till sidans innehåll

Ärenden till VCFs årsmöte

2018-01-02 07:34
VCF kommer att hålla årsmöte den 27 februari, plats och tid kommer i kallelsen som skickas ut under vecka 4-2018.
  • Uppdaterad: 2018-01-02 07:35

Sex veckor (16 januari) innan årsmötet ska ärenden som föreningarna vill ska behandlas på mötet vara insända till oss på VCF,

gärna på mail This is a mailto link eller till

Värmlands Cykelförbund

c/o Jukka Karjalainen

Grönbergsgatan 58

664 34 GRUMS

 

Nedan urklipp ur VCFs stadgar:

 

2§ Förslag till ärnden att behnadla DCF-mötet

Förslag till ärenden att behandlas vid DCF-mötet skall vara DCF-styrelsen tillhanda senast sex veckorföre mötet Rätt att inge förslag tillkommer DCF tillhörande röstberättigad förening.

 

4§ Rösträtt

Rösträtten vid DCF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska Cykelförbundet styrelse att gälla från och med den 1 januari.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Cykelförbundet samt de förpliktelser mot DCF som kan ha bestämts av DCF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts DCF.

Varje röstberättigad förening har en röst. Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet.

Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

 

med vänliga hälsningar

Styrelsen Värmlands Cykelförbund

Skribent: Jukka Karjalainen
Epost: This is a mailto link

fb

V-Serien

 

Strandflagga VCF

Postadress:
Värmlands Cykelförbund
Jukka Karjalainen, Grönbergsgatan 58
664 34 Grums

Kontakt:
Tel: +46734148882
E-post: This is a mailto link

Se all info