Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan/Handlingsplan


VÄRMLANDS CYKELFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2020-2025

Verksamhetsstrategi och långsiktiga mål till 2025

Verksamhetsinriktningen är en vägledning till Värmlands Cykelförbunds (VCF) arbete och framtida utveckling. Här beskrivs ett antal verksamhetsstrategier indelade i fyra målgrupper. För varje strategi finns ett antal långsiktiga mål samt tre övergripande effektmål. Verksamhetsinriktningen beskriver också VCFs vision, värdegrund, verksamhetsidé, uppdrag samt övergripande mål.

 

1      Cykelföreningarna

VCF ska erbjuda service, rådgivning och information till cykelföreningarna för att säkerställa en positiv verksamhetsutveckling.

 

1.1  Föreningsrådgivning och utveckling.

MÅL: Att kunna erbjuda föreningarna den servicen de önskar för att kunna säkerställa en positiv verksamhetsutveckling.

1.2  Strategi 2025

MÅL: Samtliga föreningar arbetar mot Riksidrottsförbundets Strategi 2025

1.3  Föreningspolicy

MÅL: Samtliga föreningar har tagit fram en policy samt arbetar efter den.

 

2      Cyklandet/Cyklisterna

VCF ska ansvara för Värmlandsserien och utveckling av denne tillsammans med föreningarna. VCF ska erbjuda bra introduktionsprogram och tillfredsställa cyklisterna idrottsligt, socialt och upplevelsemässigt.

 

2.1  Tävlingsstrategi

MÅL: Arbeta mot att samtliga föreningar har deltagare med i Värmlandsserien.

2.2  Bättre cykelupplevelse

MÅL: Föreningarna ska sträva mot att kunna erbjuda alla cyklister möjlighet att träna samt ta fram en plan för attraktivare cykelupplevelse.

2.3  Dopingfria cyklister

MÅL: Samtliga föreningar ska vara vaccinerad mot doping, https://www.rf.se/vaccinera

2.4  Barn- och ungdomsverksamhet.

MÅL: Att samtliga föreningar bedriver barn- och ungdomsverksamhet samt att det finns ledare som kan ansvara för verksamheten.

2.5  Rekrytera och behålla cyklister i föreningen.

MÅL: Att föreningarna har en plan för rekrytering av nya cyklister samt en plan och verksamhet för livslångt cyklande.

2.6  Regelkunnande och goda kamrater

MÅL: Bidra till att regelkunnandet ökar bland distriktets ledare, föräldrar, funktionärer och cyklister och utbilda våra cyklister i cykelsport och i att vara goda kamrater.

 

3      Cykelledarna

VCF ska utbilda och träffa ledare för att underlätta deras utövande som ledare.

 

3.1  Ledarutbildning

MÅL: VCFs ska erbjuda samtliga ledare utbildning och fortutbildning.

3.2  Forum för ledare

MÅL: VCFs ska skapa forum där ledare ska kunna mötas, samarbeta och byta erfarenheter/kunskap.

 

4      Cykelsport och samhälle

VCF ska öka kunskapen i samhället om cykelsportens värde och skapa opinion hos beslutsfattare kring sportens samhällsnytta.

 

4.1  Cykelsport i media.

MÅL: Ökning av cykelsportens synlighet i samtliga media kanaler i Värmland.

4.2  Cykelsport i samhället

MÅL: VCFs ska arbeta fram en plan för att med den kunna skapa fler arenor för cykelsporten.

Effekter till 2025

Verksamhetsstrategierna och de långsiktiga målen ska gemensamt göra att Cykel-Värmland utvecklas positivt, med mätbar tillväxt och förbättringar. För att se om strategierna gör avtryck på en övergripande nivå finns tre effektmål.

Öka antalet föreningsanslutna.

Antalet nya cyklister anslutna till en förening ska öka varje år.

Antal deltagare i Värmlandsserien, nationella och internationella tävlingar.

Antalet cyklister som deltar i värmlandsserien ska öka varje år.

Fortsätta att utveckla Värmlandsserien till bättre och säkrare arrangemang.

Öka antalet deltävlingar för att kunna erbjuda värmländska cyklister tävlingar i närområdet.

Öka antalet Värmländska cyklister i nationella och internationella tävlingar.

Föreningsutveckling

Antalet anslutna föreningar till VCF ska öka varje år.

Öka delaktigheten och engagemanget i föreningarna i VCFs verksamhet.

 

VISION

Sveriges bästa cykel – för alla!

VÄRDEGRUND

För cykelsporten bästa, i tidens anda,

En gång cyklist – alltid cyklist.

VERKSAMHETSIDÉ

Med kompetens, kvalité och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla cykelsporten.

Uppdaterad: 09 MAR 2018 08:52 Skribent: Jukka Karjalainen

fb

Logo

Strandflagga VCF

Postadress:
Värmlands Cykelförbund
Patrik Nyrén, Strandbrinken 11
686 31 Sunne

Kontakt:
Tel: +46702245014
E-post: This is a mailto link

Se all info